fbpx

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūros planuojant ūkinę veiklą: PAV procedūrų taikymas, sąsajos su PVSV ir taršos ar TIPK leidimais. Intensyvi diena praktikos!

Pradžia » Kursai » Pramonė ir gamyba » Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūros planuojant ūkinę veiklą: PAV procedūrų taikymas, sąsajos su PVSV ir taršos ar TIPK leidimais. Intensyvi diena praktikos!

Tipas: Seminarai, konferencijos
Baigimo pažymėjimas: Išduodamas
Užimtumo tarnyba: Nefinansuoja
Kalba: Lietuvių
Trukmė: 8 ak. val.
Organizatorius: AVGO Group, UAB

Kaina: 129€

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

2024-02-28

Kaune

Miško g. 11, viešbutis „Victoria Hotel Kaunas”

Tikslinga dalyvauti mokymuose jeigu aktualus vienas ar keli išvardinti aspektai:

Planuojama nauja ūkinė veikla arba esamos veiklos pakeitimai: naujos statybos, rekonstravimas, modernizavimas, gamybos plėtra, kt.;
Yra poreikis nustatyti/tikslinti įmonės sanitarinę apsaugos zoną (SAZ);
Yra poreikis įvertinti ŠESD (CO2e) esamoje veikloje, planuojant naują ūkinę veiklą, t.y. energijos intensyvumo mažinimo projektus;
Yra poreikis susipažinti su pasikeitimais aplinkosaugos teisės aktuose:
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 61-82-1965; TAR, 2016, Nr. 10411, 2017 Nr. 11562; 2022 Nr. 25031; 2023 Nr. 12401) (paskutiniai pakeitimai – 2023-06-08);
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-16 įsakymas Nr. D1-845 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR 2017 Nr. 16397; 2023 Nr. 06120; 19761) (paskutiniai pakeitimai – 2023-12-14);
Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (2019-06-06 Nr. XIII-2166) (TAR 2019 Nr. 9862; 2023 Nr. 13152; 25331) (paskutiniai pakeitimai – 2023-10-06).

Mokymai skirti:

Įmonių darbuotojams, atsakingiems už aplinkosaugą, darbų saugą;
Aplinkos inžinieriams;
Aplinkos arba integruotos aplinkosaugos ir kokybės sistemos vadovams arba kitiems vadybos sistemos specialistams;
Konsultacijų įmonių darbuotojams;
Kitiems pramonės įmonių darbuotojams, atsakingiems už veiklos plėtrą, modernizavimą;
Naujai planuojamų ūkinių veiklų organizatoriams.

Mokymų programa:

09:00 - 09:30
Dalyvių registracija, pasitikimo kava.

09:30 - 11:00
Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūros:

pagrindiniai klausimai: PŪV PAV procedūros, objektai, sąsajos su poveikiu visuomenės sveikatai vertinimu (PVSV);
planavimo ir projektavimo etapais, TIPK arba taršos leidimu.

11:00 - 11:15
Kavos pertraukėlė.

11:15 - 12:30
Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ir poveikio visuomenės sveikatai (PVSV) objektų identifikavimas. Darbas grupėmis, rezultatų aptarimas/diskusijos.

12:30 - 13:30
Pietų pertrauka.

13:30 - 15:00
Plačiausiai taikomos metodikos įvertinti PŪV poveikį aplinkos oro kokybei ir klimato kaitai dėl oro teršalų ir ŠESD: teorija ir praktika. Atvejo studijos – praktinio pavyzdžio aptarimas.

15:00 - 15:15
Kavos pertraukėlė.

15:15 - 17:00
Įmonės poveikio VAP dėl ŠESD vertinimas (1 ir 2 lygiai). Darbas grupėmis, rezultatų aptarimas/diskusijos).

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos