Viešųjų pirkimų mokymai yra skirti tiems, kurie dirba viešajame sektoriuje arba su viešaisiais pirkimais susijusioje srityje. Šie kursai suteikia įgūdžius ir žinias, reikalingas veiksmingai vykdyti viešuosius pirkimus, laikantis teisės aktų ir gerųjų praktikų.

Kursų turinys gali apimti:

 1. Teisinė bazė: Supratimas apie teisės aktus ir reguliavimą, reglamentuojantį viešuosius pirkimus.
 2. Pirkimų planavimas: Įgūdžiai kurti pirkimų strategijas, identifikuoti poreikius ir nustatyti pirkimo procedūrą.
 3. Dokumentų rengimas: Mokymai dėl skaidrių ir tinkamai parengtų pirkimo dokumentų, tokių kaip pirkimo specifikacijos ir sutartys.
 4. Pirkimo procedūros: Supratimas apie skirtingas pirkimo procedūras, įskaitant viešąją pirkimo procedūrą, derybas ir supirkimą.
 5. Vertinimo kriterijai: Įgūdžiai nustatyti ir taikyti vertinimo kriterijus pirkimuose, užtikrinant objektyvumą ir skaidrumą.
 6. Pirkimų vykdymas: Mokymai apie sutarčių vykdymo stebėjimą, kokybės kontrolę ir problemas, galinčias kilti vykdant pirkimus.
 7. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas: Supratimas apie institucijų ir subjektų bendradarbiavimą viešųjų pirkimų srityje.

Ko galima tikėtis pabaigus tokius kursus:

 1. Teisinis supratimas: Gili žinios apie viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą.
 2. Efektyvus pirkimų planavimas: Gebėjimas kurti strategijas ir planus pagal konkrečius poreikius.
 3. Dokumentų parengimas: Įgūdžiai rengti aiškius ir tinkamus pirkimo dokumentus.
 4. Procedūrų supratimas: Supratimas apie skirtingas viešųjų pirkimų procedūras ir jų taikymo sritis.
 5. Vertinimo įgūdžiai: Gebėjimas objektyviai įvertinti pirkimų pasiūlymus ir taikyti vertinimo kriterijus.
 6. Vykdymo stebėjimas: Gebėjimas efektyviai stebėti ir valdyti sutarties vykdymą.
 7. Bendradarbiavimas: Supratimas apie institucijų ir subjektų bendradarbiavimą viešųjų pirkimų procese.

Viešųjų pirkimų mokymai suteikia svarbias žinias ir įgūdžius, reikalingus efektyviai vykdyti viešuosius pirkimus, užtikrinant skaidrumą, sąžiningumą ir efektyvumą. Tai yra būtina sritis visuomenės interesams ginant ir viešųjų lėšų naudojimo efektyvumui užtikrinti.Mokymų ir kursų temos