Kuriame efektyvią, tikslų siekiančią organizaciją: verslo valdymo įrankiai ir jų praktinis taikymas

Pradžia » Kursai » Vadovavimas ir verslas » Mokymai vadovams » Kuriame efektyvią, tikslų siekiančią organizaciją: verslo valdymo įrankiai ir jų praktinis taikymas

Tipas: Kursai
Lygis: Savininkams ir įmonių vadovams
Baigimo pažymėjimas: Išduodamas
Užimtumo tarnyba: Nefinansuoja
Kalba: Lietuvių
Trukmė: 6 d. (48 ak. val.)
Organizatorius: Ledo Mintys, UAB

Kaina: 1050€

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

2024-03-06

Vilniuje

2024-03-22

Vilniuje

2024-04-03

Vilniuje

2024-04-19

Vilniuje

2024-04-30

Vilniuje

2024-05-14

Vilniuje

Lektoriai

Konsultacijų ir mokymų kompanijos „Ledo mintys“ įkvėpėjas ir pagrindinis „variklis“ – Darius Samuolis. Darius profesines sėkmingo vadovavimo patirtis sukaupė stambiose ir vidutinėse užsienio ir Lietuvos kapitalo įmonėse. Darius pasižymi unikaliu gebėjimu patirtį derinti su šiuolaikinėmis vadybos praktikomis ir visa tai transformuoti į konsultacijas bei mokymus aiškiai ir suprantamai bet kokiai auditorijai. Dariaus vedamų mokymų išskirtinumas – galimybė praktiškai pritaikyti žinias bei įrankius jau tą pačią dieną savo darbo vietoje.

Darius turi daugiau nei 20 metų vadovo darbo patirties. Didžiausia organizacija apie 5 tūkstančius darbuotojų. Didžiausia apyvarta apie 1 milijardą eurų. Sudėtingiausia organizacija, kurioje dirbo, apie 500 žmonių, priimančių sprendimus autonomiškai. Darius yra parengęs dirbti konkrečiose pozicijose daugiau nei 100 aukščiausio lygio vadovų. Jis turi 14 metų patirtį valdant verslo portfelius, yra parengės ir įgyvendinęs apie 50 verslo strategijų. Vertinga Dariaus patirtis įkuriant, perkant, sujungiant verslus tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos šalyse.

Darius vedamuose mokymuose ir konsultacijose akcentuoja ne „kaip turėtų ar galėtų būti“, o „kaip padaryti“. To siekia dalindamasis įrankiais, būdais kuriuos pats yra išbandęs ir dirbęs su jais ne vienerius metus, o įgudusi profesionalo akis greitai pamato ir randa esminius dalykus.

Dariaus ir „Ledo minčių“ komandos tikslas – pasidalinti sukaupta patirtimi ir žiniomis su žmonėmis, kurie sieja savo gyvenimą su organizacijų valdymu ar karjera jose. „Tai, kas susiję su organizacijų valdymu, mane domino visada, tai mano hobis ir tai, kas man tikrai įdomu“ sako vadybos ir valdymo ekspertas.

„Pavadinimą „Ledo Mintys“ pasirinkome tikėdamiesi, kad jis atspindės tai, ką norime daryti, – perteikti žmonėms aiškias, išgyventas, „ledinio“ turinio mintis“, sako D. Samuolis.

„Ledo mintys“ gali padėti optimizuoti organizacijos veiklą ir rezultatus, sėkmingai valdyti įmonę bei kilti vis aukštesniais karjeros laipteliais. Įmonių valdymo ekspertas D. Samuolis garantuoja: „Nukreipsime jus teisinga linkme įgyvendinant pokyčius, formuojant komandą, kuriant strategiją ar keliant tikslus.“ Dabartinė pagrindinė veikla D. Samuolio veikla – darbas įmonių valdybose, pagalba vadovams, savininkams tvarkytis verslą, kas susiję su strateginiais sprendimais bei kasdienine veikla.


Praktiniai verslo vadovų mokymai – tai erdvė, kurioje dalinamės naujausiomis vadybos įžvalgomis ir ilgamete patirtimi, kaip greitai ir praktiškai pritaikyti vadybos principus bei įrankius savo organizacijoje.

Praktinių mokymų ciklas skirtas:

Organizacijų savininkams ir vadovams, kurie tiesiogiai atsakingi už veiklos rezultatus (pelnas, veiklos apimtys, plėtra) ir siekia, kad organizacija, padaliniai taptų efektyvesni;
Tiems, kurie planuoja tapti įmonių vadovais.
Vadovų komandoms atsakingoms už verslo rezultatus (rekomenduojami vidiniai mokymai organizacijoje).

Praktinių mokymų ciklo nauda:

Dirbsime patyrusių bendraminčių grupėje – dalijimasis patirtimi kuria vertę kiekvienam dalyviui
Susitelksime į praktinius aspektus: sėkmingo vadovavimo įrankiai, jų praktinis taikymas Jūsų organizacijoje, individualus vadovo komplektas tolesniam darbui
Auginsime ir tobulinsime individualias vadovo kompetencijas bei įgūdžius efektyviai siekti verslo rezultatų
Testuosime įgytas žinias realiame gyvenime, grįžę į užsiėmimą darysime korekcijas: mūsų tikslas – patikrintas, veikiantis, kiekvienam vadovui individualiai pritaikytas ir efektyvus verslo valdymo įrankių komplektas

Po praktinių mokymų ciklo:

Gebėsite suprasti ir vertinti, kokiomis galimybėmis esančiomis rinkoje verta pasinaudoti su turimais resursais, gebėjimais bei pasidaryti Jūsų verslui naudingas išvadas
Turėsite įrankius, kaip atsirinktas rinkoje galimybes paversti visiems organizacijoje suprantamais tikslais bei parinkti efektyvius tikslų įgyvendinimo būdus.
Išbandysite ir savo organizacijai pritaikysite priemones, kaip susitarti dėl padalinių, žmonių atsakomybių, suformuoti struktūrą, kad organizacija siektų savo tikslų, žmonės žinotų lūkesčius, keliamus individualiai ir komandai.
Įtvirtinsite veiklos planavimo įgūdžius dinamiškoje, nuolat kintančioj verslo aplinkoje. Susikursite sistemą, kurioje planavimas taps natūraliu, įprastu, naudingu vadovo darbu.

Praktinių mokymų ciklo „Kuriame efektyvią, tikslų siekiančią organizaciją: verslo valdymo įrankiai ir jų praktinis taikymas“ datos:

2024 m.

Kovo 6d. ir 22 d.
Balandžio 3d., 19d. ir 30d.
Gegužės 14d.

Mokymų programa:

I Modulis: Rinka ir organizacijos galimybės (dvi dienos)

• Vertinsite, kokiomis galimybėmis, esančiomis rinkoje verta pasinaudoti su turimais resursais, gebėjimais
• Pasidarysite Jūsų organizacijai prasmingas ir reikalingas išvadas dėl verslo augimo.
• Suprasite, kas svarbu Jūsų organizacijai ir vadovų komandai dabar ir artimoje ateityje.
• Užfiksuosite, kas svarbu ir gali būti įveiklinta Jūsų organizacijoje tokia forma, kuri bus patogi tolesniam kaskadavimui Jūsų įmonėje ar organizacijoje.
I modulio temos ir siekiniai
• Kursite klientų/produktų/paslaugų matricą. Remiantis ja gausite įžvalgų apie galimybes gerinant ekonominius rezultatus, produktų ir klientų segmentų potencialą, atskirų klientų segmentų, produktų vystymą ir kitas vertingas įžvalgas. Ši matrica yra pagrindas sudarant organizacijos pardavimo planus.
• Sudarysite esamų verslo galimybių sąrašą ir paprastą „express“ testą leidžiantį išryškinti patraukliausias įgyvendinimo galimybes trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje.
• Sukursite organizacijos komunikacijos matricą, kuri parodo kaip, kokią, kur informaciją transliuoja organizacijai ir kaip tai galima padaryti efektyviau su turimais, dažnai ribotais, resursais.
• Gryninsite vertes, kurias teikiate klientams. Sužinosite, kaip šias vertes paversti įmonės veiklos kriterijais (žmonių atsakomybės, procesai) ir suprantamai perteikti klientams.
• Išmoksite vertinti, kokios komandos reikia organizacijai valdyti, kaip suformuoti struktūrą ir susitarti dėl pagrindinių komandos bei atskirų komandos narių vertinimo kriterijų.
• Įsigilinsite, kaip greitai ir paprastai įvertinti savo įmonės resursus ir gebėjimus. Suprasite, kokie gebėjimai ir resursai laiko Jūsų organizaciją ir į kuriuos labiausiai verta kreipti dėmesį, juos vystyti.
• Identifikuosite, pagal kokius kriterijus galima atsirinkti strategines partnerystes, t.y. su kuo mums pakeliui ir nekonkuruojame, kad organizacija lengviau pasiektų norimus rezultatus.
• Sudėsite savo darbo rezultatus į „Business Canvas“ formą:
• tai leidžia pamatyti naujas verslo galimybes
• įgalina suprasti, ar verslo modelis veikia tinkamai
• leidžia įvertinti geros veiklos kriterijus organizaciją valdančiai komandai.

II Modulis: Tikslai ir strategija, veiklos rodiklių parinkimas ir pavertimas užduotimis

• Verslo galimybes paversite tikslais, suprantamais Jūsų organizacijoje
• Analizuosite ir parinksite efektyviausius būdus tikslams įgyvendinti
II modulio temos ir siekiniai
• Analizuosime, kaip paprastai, naudojantis klausimynu, gauti įžvalgas iš savo verslo SWOT, kaip atsirinkti su kuriomis silpnybėmis verta dirbti, su kuriomis ne, kokiomis galimybėmis, stiprybėmis verta naudotis.
• Išbandysite algoritmus, kaip teisingai iškelti tikslus, kad jie neliktų tik abstrakčiais teiginiais. Aptarsime tikslų „tamsiąją tikslų“ pusę.
• Išmoksite paprastų būdų, kaip remiantis SWOT medžiaga susiformuoti strategiją.
• Išbandysite, kaip naudojantis subalansuota rodiklių sistema strategiją paversti į kasdieninius veiklos rodiklius, parinkti pokyčius rodikliams pasiekti. Visa tai galima sutalpinti į vieną popieriaus lapą.
• Analizuosite, kas yra esminio formuojant ir valdant strategiją, kaip į strateginius rodiklius, pokyčius, integruoti į kasdieninę veiklą.
• Susipažinsite ir įvaldysite paprastą būdą, kaip ant vieno lapo pasirengti įmonės, verslo vystymosi žemėlapį, kuris gali būti naudingas ilgalaikiui ir trumpalaikiui planavimui.

III Modulis: Atsakomybių paskirstymas komandoje ir procesų valdymas

• Suformuosite struktūrą, kad organizacija galėtų efektyviai siekti tikslų
• Išmoksite paskirstyti atsakomybes, tinkamai valdyti individualius ir komandinius lūkesčius
• Analizuosite gerąsias praktikas, kad ir kur vadovams būna naudingas valdymas per procesus, kaip juos sukonstruoti.
• Susipažinsite, kada detalūs procesai duoda daugiau žalos nei naudos.
III modulio temos ir siekiniai
• Išbandysite ir prisitaikysite įrankį, kaip paskirstyti atsakomybes tarp atskirų komandos narių, padalinių;
• Suprasite atsakomybes, priskiriamas komandai ir individualiems komandos nariams;
• Susipažinsite, kokiais principais suformuoti bendradarbiaujančią struktūrą.
• Susiesite šias atsakomybes su strategijos įgyvendinimu ir kasdienine veikla;
• Turėsite pasirengę rodiklius, kuriais galima įvertinti atskirų komandos narių, padalinių veiklą;
• Analizuosite patirtis apie procesinio požiūrio naudą, kodėl svarbus procesų valdymas ir kaip tai pritaikyti savo darbe.

IV Modulis: Veiklos planavimas, priežiūra, atskaitomybė, veiklos korekcijos (dvi dienos)

• Integruosite planavimą į vadovo darbą bei organizacijos kultūrą, kaip efektyvų, nuolatinį procesą, padedantį prisitaikyti prie kintančios aplinkos
• Susipažinsite su planavimo principais ir įsidiegsite planavimo įrankius, kurie procesą pritaikys prie įmonės veiklos, leis išvengti bereikalingo sudėtingumo, kur vertę visiems proceso dalyviams
• Išmoksite tinkamai susieti atskaitomybę, veiklos priežiūrą su planavimu
• Susikursite prielaidas nuolat besimokančios, tobulėjančios organizacijos kūrimui.
IV modulio temos ir siekiniai (dvi dienos)
• Sukursite paprastą planavimo procesą, ne per detalų, pritaikytą prie veiklos, nereikalaujantį per daug pastangų. Turėsime pasirengę veiklos planavimo principus, atsakysite į klausimus, ką planuojame, kuriam laikotarpiui, kokiomis prielaidomis remiamės ir kokio detalumo planai reikalingi, kaip atskirti planavimui reikalingas prielaidas ir kitus rodiklius, kuriuos prižiūrime. Identifikuosite, kokias naudas galime gauti iš planavimo.
• Sužinosite, kaip pasirengti veiklos biudžetą, kuris būtų paprastas, lengvai atnaujinamas, tinkamas planavimui, veiklos modeliavimui, priežiūrai, atsakomybių paskirstymui.
• Gilinsitės, kaip planuoti pokyčius reikalingus strategijos įgyvendinimui ir veiklos tobulinimui.
• Susipažinsite, kaip pasinaudoti OKR metodu planuojant ir vertinant veiklą.
• Parengsite pirminį planavimo procesą.
• Analizuosite patirtį, kokias naudas duoda teisinga veiklos priežiūra ir atskaitomybė, kaip ją susieti su planavimu, informacijos sklaida, padaryti, kad tai būtų sveikas organizacijos evoliucijos vertinimas, vieta užtvirtinti išmoktas pamokas, veiklos variklis, o ne resursus eikvojantis formalus procesas.
• Sužinosite, kaip organizuoti kasdienes ir ilgesnio periodo atskaitomybes, kaip pasiruošti formatus, padaryti komandos susitarimus, kaip daryti vertinimus, kaip sutarimus įtvirtinti, kad naudą gautų tiek organizacija, tiek kiekvienas jos dalyvis.

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos