Ilgieji JavaScript full-stack mokymai

Pradžia » Kursai » IT kursai » Programavimo kursai » Ilgieji JavaScript full-stack mokymai

Tipas: Kursai
Lygis: Pradedančiųjų
Baigimo pažymėjimas: Išduodamas
Užimtumo tarnyba: Finansuoja
Kalba: Lietuvių, Anglų k.
Trukmė: 24 sav. (492 ak. val.)
Organizatorius: Vilnius Coding School (UAB Programavimo mokykla)

Kaina: 3950€

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

2023-10-25

Internetu

5 kartus per savaitę, po 4 valandas, 18.00 – 22.00 val.

2023-11-08

Internetu

5 kartus per savaitę, po 4 valandas, 18.00 – 22.00 val.

2023-12-08

Internetu

5 kartus per savaitę, po 4 valandas, 18.00 – 22.00 val.

2023-01-05

Internetu

5 kartus per savaitę, po 4 valandas, 18.00 – 22.00 val.

2024-02-09

Internetu

5 kartus per savaitę, po 4 valandas, 18.00 – 22.00 val.

2024-03-08

Internetu

5 kartus per savaitę, po 4 valandas, 18.00 – 22.00 val.

Šie mokymai subalansuoti nedirbantiems, tačiau tinka visiems. Mokymai skirti visiems, kurie nori suprasti ir išmokti kaip kuriamos WEB svetainės. Mokymuose kaip pagrindas imama JavaScript programavimo kalba ir su šia kalba susijusios technologijos. Šie mokymai apima tiek vartotojui matomą dalį (vadinamą “frontend”), tiek vartotojui nematomą dalį (vadinamą “backend”), taigi, mokymai skirti jeigu norite tapti “full-stack” programuotoju. Po mokymų jūs būsite pilnai pasiruošęs sukurti tinklalapio išvaizdą, sukurti interaktyvų funkcionalumą, sukurti duomenų bazę, ją sujungti su tinklalapiu, ištestuoti parašytą kodą, versijuoti kodą, dirbti komandoje.

Ką gebėsiu po mokymų?
- Po mokymų turėsite stiprius interneto svetainių kūrimo pagrindus.
- Kaip sukurti savo API, į kurį galėtų kreiptis kitos sistemos ar programos.
- Dirbti su duomenimis ir failais.
- Versijuoti kodą.
- Sujungti front-end ir back-end projekto dalis.
- Talpinti projektą serveryje.

Kas po mokymų?

Po šių mokymų, studentai kviečiami toliau nemokamai dalyvauti mokyklos mentorystės programoje: visą mėnesį, iškilus klausimams, tiek kreiptis į mokyklos lektorių, tiek naudotis mokyklos klasėmis savarankiškam mokymuisi.

Mūsų studentams, norintiems pradėti karjerą IT srityje, padedame susirasti praktikos arba darbo vietą vienoje mūsų IT įmonių-partnerių. Visoje Lietuvoje šiuo metu turime beveik 250 įmonių-partnerių tinklą. Net 85 proc. visų, baigusių mokyklą ir besikreipusių dėl darbo, sėkmingai pavyksta pradėti karjerą IT srityje.

Mokymų programa:

HTML
Darbo aplinka.
Kas yra HTML ir koks jo vaidmuo internetiniuose tinklalapiuose?
Žymų sintaksė (elementai ir jų atributai).
Internetinio tinklalapio struktūra (doctype, html, head, body, … žymos).
Kodo tvarkingumo taisyklės. Komentarai.
Antraštės.
Paragrafai. Teksto formatavimas naudojant pastorinimą, pasvirimą, pabraukimą ir kitus formatavimo būdus.
Nuorodos (absoliučios ir reliatyvios).
Paveiksliukai. Jų įterpimas, dydžio reguliavimas, alternatyvaus teksto aprašymas, paspaudžiamo paveiksliuko padarymas.
Lentelės. Lentelės kūrimas. Lentelės kraštai, eilės, langeliai, antraštiniai langeliai, langelių suliejimas.
Sąrašai. Nerikiuoti ir rikiuoti sąrašai. Sąrašas sąraše / kelių lygių sąrašai.
Formos. Formų paskirtis, aprašymas, laukeliai. Tekstiniai, skaičių, failų ir kiti laukelių tipai, jų atributai, panaudojimas.
Naudingi teksto redaktoriaus papildiniai.
Kiti HTML elementai.

CSS
Kas yra CSS?
Sintaksė (selektoriai, deklaracijos, parametrai ir reikšmės).
Kodo tvarkingumas ir komentavimas.
Selektoriai ir jų tipai.
Kur ir kaip rašomas CSS kodas?
Naršyklės programuotojų įrankis.
Spalvos ir fonai, paveikslėlių ir kitų html elementų tvarkymas css pagalba.
Teksto formatavimas. Šriftai, tekstų dydžiai, stiliai, storiai ir kiti formatavimo dalykai.
CSS dėžutės modelis (content, padding, border, margin).
Elementų elgsena eilutėje (display).
Elementų pozicionavimas (position).
Prisitaikantis (responsive) tinklalapio išdėstymas (layout). Flexbox/CSS grid.
Accessibility (navigacija naudojant klaviatūrą, spalvos ir kontrastas, pritaikyti žmonėms neskiriantiems arba prastai skiriantiems spalvas)
Kiti CSS parametrai.

DARBAS SU DIZAINU
Šriftų, spalvų, paveiksliukų ir stiliaus ištraukimas iš dizaino su Figma/Adobe XD.

CSS KARKASO (FRAMEWORK) NAUDOJIMAS
Kas yra CSS karkasas? Kokie variantai (Bootstrap / Tailwind ir kt.) bei kuo jie gali būti naudingi?
Kaip pasiruošti projektą, kad jis naudotų CSS karkasą?
Karkaso naudojimas projekte.

CSS PREPROCESORIAUS NAUDOJIMAS
Kokie yra CSS preprocesoriai (Sass, LESS)? Kuo jie skiriasi?
Projekto pasiruošimas, kad naudotų preprocesorių.
Preprocesoriaus naudojimas.

KODO VERSIJAVIMAS (GIT)
Kas yra kodo versijavimas? Kaip kodas yra versijuojamas? Kodėl to reikia?
Lokali (local) ir nutolusi (GitHub, Gitlab, …) Git repozitorija.
Git naudojimas (git add, git commit, git push, …).
Git šakos (branches), darbas komandoje.

JAVASCRIPT PAGRINDINIAI PROGRAMAVIMO PRINCIPAI
Kas yra JavaScript?
Darbo aplinka.
Kintamieji.
Aritmetiniai veiksmai.
Patikrinimo sąlygos (if, switch, loginiai patikrinimo operatoriai and, or ir not).
Ciklai (for, while, for…in, for…of, forEach).
Masyvai.
Objektai.
Funkcijos.
Standartinės ES6+ funkcijos (filter, map, find ir kt.).
Užklausų vykdymas, darbas su API (callbacks, async, promises, …).

JAVASCRIPT DOM MANIPULIACIJA
Elementų paėmimas (getElementById, querySelector, …).
Vaikščiojimas per HTML medį (previousElementSibling, nextElementSibling, …).
HTML turinio gavimas ir atnaujinimas (innerText, textContent, innerHTML, …).
Reagavimas į įvykius (onclick, onmouseenter, …).
Naujo HTML turinio sukūrimasir įdėjimas į DOM (createElement, appendChild, innerHTML, …).
Stiliaus keitimas (style, cssText).
Darbas su HTML/CSS klasėmis (classList.add, classList.remove, …).

JAVASCRIPT TESTAVIMAS
Įvadas. Kas yra testavimas. Testavimo tikslai. Ką, kada testuojame.
Testavimo tipai. Kada kuriuos naudojame. Skirtingų tipų pranašumai.
Vienetų testavimas (Unit testing).
Integracijų testavimas (Integration testing).
End-to-end testavimas.
Regresinis testavimas.
Testavimas Mock’inant funkcionalumus.
Aplinkos paruošimas testavimui. Praktiniai pavyzdžiai.

REACT PAGRINDINIAI PRINCIPAI
Įvadas į ReactJS: kas tai yra, kokie yra panaudojimo privalumai, veikimo principas, aplinkos paruošimas.
Įvadas į JSX (panaudojimas, React, prototipai, kolekcijų tipai).
React būsenos. Būsenų valdymas (state). Nekintamumo (immutability) principai.
React gyvavimo ciklo (lifecycle) metodai.
React interaktyvūs bei statiniai komponentai (stateful / stateless). Props.
React klasių komponentai ir funkciniai komponentai.
React hooks.
React routing.
HTTP/HTTPS užklausų vykdymas į API.

REACT TESTAVIMAS
Vienetų testavimas (Unit testing).
Integracijų testavimas (Integration testing).
End-to-end testavimas.
Aplinkos pasiruošimas testavimui.
Projekto testavimas aprašant testus.

TYPESCRIPT
Įvadas į TypeScript: kas tai yra, kokie yra panaudojimo privalumai, veikimo principas, aplinkos paruošimas.
Kokia nauda rinktis TypeScript? Dinaminių ir statinių tipų kalbų palyginimas.
Objektinio programavimo principai ir komponentai, prieinami TypeScript (Abstrakčios klasės, Interface …).
Kintamųjų tipų aprašymai.
Struktūriniai tipai, duomenų struktūros „formos“ aprašymai (Structural types, index signatures).
Praktiniai pavyzdžiai.

NAUDOJAMŲ BIBLIOTEKŲ VALDYMAS (NPM – NODE PACKAGE MANAGER)
Kas yra NPM? Kuo jis naudingas?
Kaip projekte diegti, atnaujinti, trinti įvairias bibliotekas ir įrankius?
Kaip projektą versijuoti ar perkelti į kitą kompiuterį/serverį, jeigu projekte yra naudojamas NPM?

PROCESŲ AUTOMATIZAVIMO ĮRANKIAI (WEBPACK/GULP/…)
Kas yra procesų automatizavimo įrankiai (Webpack/Gulp/…)? Kuo jie naudingi? Ką gali padėti? Kur naudojami?
Automatizavimo įrankio susikonfigūravimas projekte, kad būtų galima apdoroti HTML failus, CSS preprocesorius, JavaScript failus, suspausti nuotraukas ir kt.

NODE.JS
JavaScript kodo vykdymas.
Serverio pasiruošimas, reagavimas į HTTP/HTTPS užklausas ir kt.
Darbas su kompiuterio failų sistema.
Kitos Node.js galimybės.

EXPRESS.JS
Kas yra Express.js?
Aplinkos pasiruošimas.
API kūrimas su Express.js.

DUOMENŲ BAZĖS (MONGODB)
Kas yra duomenų bazės? Jų tipai.
MongoDB duomenų bazės struktūra.
Aplinkos pasiruošimas.
MongoDB kolekcijos, darbas su jomis.
Darbas su duomenimis (įrašų kūrimas, atnaujinimas, šalinimas, peržiūra) (užklausos).

REIKALAVIMAI PROGRAMINEI ĮRANGAI
Apie reikalavimus.
Funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai.
Panaudos atvejų diagrama.
Vartotojo istorija (User story).

AGILE IR SCRUM
Kas yra projektų valdymas?
Klasikinė (Waterfall) vs Agile metodologija.
Agile manifestas.
Scrum metodologija ir rolės.
Scrum ceremonijos.
IT projektų žargonas.
Projektų valdymo įrankiai.

PROJEKTO TALPINIMAS SERVERYJE (DEPLOYMENT)
Kaip yra atliekamas projektų talpinimas (deployment)?
Kas yra CI/CD?
Projektų talpinimas serveryje.

GALUTINIS EGZAMINAS / PROJEKTAS

Karjeros startui – minkštųjų įgūdžių (soft skills) dalis:
1. Bendravimo įgūdžiai

Aktyvus klausymasis
Efektyvi komunikacija
Bendravimas su sunkiais klientais
Ryšio kūrimas
2. Problemų sprendimo strategijos

Problemų analizavimas ir diagnostika
Sprendimų nustatymas
Gedimų šalinimo būdai
Pagrindinės problemos priežasties analizė
Naujausios problemų sprendimo technologijos
Kaip gauti atsiliepimus iš vadovų
Profesinis tobulėjimas
3. Laiko valdymas ir organizavimas

Užduočių prioritetų nustatymas
Darbo krūvio valdymas
Delegavimas ir bendradarbiavimas
4. Emocinis intelektas

Emocijų supratimas ir valdymas
Empatija ir užuojauta
Konfliktų sprendimas
Streso valdymas
5. Kaip išmokti daugiau ir greičiau bei mažiau
pamiršti

5 minučių smegenų mankšta
Išvalykite savo „protinį rūką“ su šiais 5
skaniais smegenų maisto produktais
Išmokite galingą atminties techniką, kad
niekada nepraleistumėte susitikimo

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos