fbpx

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa, 900 val.

Pradžia » Kursai » Apskaitos ir buhalterijos kursai » Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa, 900 val.

Asmenys, baigę šią formalią mokymo programą gauna valstybės pripažintą kvalifikacijos pažymėjimą. Ši programa yra tęstinio profesinio mokymo programa, kurią gali rinktis asmenys, turintys mažiausiai vidurinį išsilavinimą su kvalifikacija.

Baigę apskaitininko profesinio mokymo programą ir įgiję praktinių profesinių kompetencijų, pademonstravę savo žinias darbdaviams, galėsite nesunkiai rasti darbą apskaitos, finansų skyriuose, taip pat ir apskaitą vesti savarankiškai. Ši profesinio mokymo programa suteikia galimybę tęsti studijas kolegijose ar universitetuose, siekiant aukštojo mokslo išsilavinimo finansų srityje.

Apskaitos mokykloje Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje besimokantys asmenys mokomi su paklausiausiomis darbo rinkoje buhalterinės apskaitos programomis. Stengiamės, kad būsimieji specialistai būtų ruošiami praktiniam darbui atsižvelgiant į darbdavių keliamus reikalavimus, pageidavimus, pastebėjimus. Turėdami nemažai socialinių partnerių, mes suteikiame galimybę mokyklos mokiniams su jais susipažinti, prisistatyti ir, jei yra poreikis, pas juos įsidarbinti.
Apskaitininko modulinės profesinio mokymo programos valstybinis kodas: T43041102.

Mokymai vyksta bendradarbiaujant su Užimtumo tarnyba prie LR SADM (buvusi Darbo birža), socialiniais partneriais, taip pat priimami pageidaujantys mokytis už savo lėšas. Kredito kaina yra 51,9018 Eur.


Mokymų programa:

Programos moduliai:

Buhalterinės apskaitos tvarkymas (10 kr.).
Ugdomos kompetencijos: registruoti ūkines operacijas buhalterinėje apskaitoje ir pildyti apskaitos registrus, suvesti apskaitos duomenis į apskaitos programas.

Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje (15 kr.).

Ugdomos kompetencijos: tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą, apskaityti kasos ir banko operacijas, tvarkyti atsargų apskaitą, gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto apskaitą.

Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje (10 kr.).

Ugdomos kompetencijos: tvarkyti mokėtinų sumų apskaitą, apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą.

Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas (10 kr.).

Ugdomos kompetencijos: dokumentuoti pirkimus ir pardavimus, pildyti apskaitos registrus, tvarkyti pajamų ir sąnaudų apskaitą.

Baigiamasis modulis – įvadas į darbo rinką (5kr.).

Praktinis mokymas realioje darbo vietoje, padedantis įtvirtinti įgytas, apskaitininko kvalifikaciją sudarančias kompetencijas.

Baigus visus mokymo programą sudarančius modulius ir gavus teigiamus įvertinimus, laikomas kompetencijų vertinimo (kvalifikacinis) egzaminas. Išlaikęs kvalifikacinį egzaminą asmuo gauna profesinio mokymo diplomą, valstybės pripažintą APSKAITININKO kvalifikacijos pažymėjimą.

Kaina: Pagal susitarimą

Tipas: Kursai
Lygis: none
Išduodamas mokymų baigimo pažymėjimas:
Finansuojami Užimtumo tarnybos:
Organizuojama kalbomis:
Trukmė: 113 dien. (900 ak. val.)
Organizatorius: Klaipėdos apskaitos mokykla, UAB

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

2023-08-23

Klaipėdoje

2023-08-28

Kaune

2023-11-07

Kaune

2023-08-22

Vilniuje

2023-10-03

Vilniuje
Mokymų ir kursų temos


Kaina: Pagal susitarimą