fbpx

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

Pradžia » Kursai » Buhalterio kursai » Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

Tipas: Kursai
Baigimo pažymėjimas: Išduodamas
Užimtumo tarnyba: Finansuoja
Kalba: Lietuvių
Trukmė: 113 d. (900 ak. val.)
Organizatorius: Ernadas, UAB

Kaina: 2596€

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

2023-10-26

Nuotoliniai

2023-11-24

Nuotoliniai

2023-12-12

Nuotoliniai

T43041102 – Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa – 2595,09 €

P43041101 – Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa – 3677,09 €

Profesinis mokymas vykdomas kontaktiniu ir nuotoliniu būdu vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais profesinį mokymą.

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

T43041102– programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų. 113 d. 900 val.

P43041101- programa skirta pirminiam profesiniam profesiniam mokymui, suaugusiųjų

Mokymui su viduriniu išsilavinimu, 60 mokymosi kreditų. 165 d. 132 val.

PROGRAMOS APIBŪDINIMAS

Programos paskirtis. Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti.

Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs apskaitininko kvalifikaciją galės dirbti apskaitininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.

Apskaitininkas tvarko finansinių operacijų apskaitą įmonėje ir atlieka kasos darbą. Pagrindinės apskaitininko atliekamos užduotys: turto ir nuosavo kapitalo dokumentų tvarkymas; įsipareigojimų dokumentų tvarkymas; darbo užmokesčio apskaičiavimas; mokesčių apskaičiavimas; pirminių apskaitos dokumentų pildymas; operacijų apskaitos registruose registravimas; finansinių ataskaitų rengimas; kasos operacijų atlikimas ir įforminimas.

Mokymų programa:

Siekiant kompetencijos asmenys turės:

Žinoti buhalterinės apskaitos metodus ir taisykles.
Būti susipažinusiam su pirmine apskaitos dokumentacija.
Žinoti apskaitos registrų sudėtį ir tvarkymą.
Žinoti vertybinius popierius,jiems keliamus reikalavimus.
Žinoti teisines normas,reguliuojančias ūkinę veiklą,mokesčius ir darbo santykius.
Suprasti socialinio draudimo esmę ir paskirtį.
Žinoti pajamų-kaštų-darbo, našumo-pelno tarpusavio ryšius ir priklausomybę.
Mokėti taikyti raštvedybos standartus.
Tvarkyti įvairių tipų įmonių apskaitą pagal jas reglamentuojančius LR įstatymus.
Apskaityti įmonių turtą,nuosavybę,ūkinės veiklos procesus ir rezultatus.
Rinkti, registruoti, kaupti, sisteminti apskaitinę informaciją, susijusią su įmonės veikla.
Parengti finansinę, mokestinę ir statistinę atskaitomybę.
Teisingai įforminti ūkines operacijas juridinę galią turinčiais dokumentais ir juos atvaizduoti buhalteriniais įrašais.
Naudotis kompiuterinėmis apskaitos programomis.
Mokėti naudotis Pragma programa.
Mokėti naudotis EXEL programa.
Mokėti naudotis Word programa.

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos