fbpx

Vadovavimo strategijos – profesionalus vadovas

Pradžia » Kursai » Personalo valdymo kursai » Darbuotojų motyvacija » Vadovavimo strategijos – profesionalus vadovas

„Geras vadovas tas, kuris žino kur eiti, kaip eiti bei sugeba įkvėpti kitus eiti kartu“.

Organizuojant vidinius personalo mokymus vienos organizacijos darbuotojams programos yra pritaikomos atsižvelgiant į organizacijos specifiką, mokymų tikslus, išsakytus poreikius.

Mokymų programa skirta: įmonių vadovams, skyrių, padalinių, projektų vadovams, personalo specialistams, visiems, siekiantiems patobulinti vadovavimo įgūdžius.

Mokymų tikslas: Suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurie padėtų ugdyti vadovavimo, problemų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo įgūdžius. Supažindinti su priemonėmis, kurios padėtų sustiprinti darbuotojų vidinę motyvaciją siekti tikslų ir geresnių rezultatų. Seminaro metu esami ir būsimi vadovai įgis specialių žinių, padedančių sėkmingai realizuoti save sudėtingoje vadovo veikloje.

Mokymų vieta: Užsakovo patalpos arba nuotoliniu būdu.
Mokymų data: pagal susitarimą.
- Pagal poreikį pritaikyta mokymų programa;
- Mokomoji medžiaga kiekvienam dalyviui;
- Priemonės, reikalingos mokymams;
- Profesionalus lektorius;
- Pažymėjimai.
Mokymų metodai:
- individualios bei grupinės praktinės užduotys, analizė, aptarimas;
- situacijų modeliavimas ir jų analizė bei aptarimas,
- vaizdo pavyzdžiai.

Nagrinėjamos temos:
Tinkamo ir efektyvaus vadovavimo samprata.
Vadovo funkcijos. Vadovavimo stiliai ir jų efektyvumas konkrečiam darbuotojui.
Efektyvaus vadovo asmenybės bruožai.
Bendradarbiavimo svarba, siekiant tikslų. Pasitikėjimas savimi ir kitais.
Motyvuojantis klimatas organizacijoje. Kas Jus ir Jūsų pavaldinius motyvuoja stipriausiai?
Vadovas ir komunikacijos procesas. Komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai.
Darbuotojų valdymas ir racionalus darbo resursų panaudojimas.
Efektyvus darbo planavimas ir organizavimas. Delegavimas ir atsakomybės paskirstymas.
Konstruktyvi kritika ir pagyrimai. Kontrolės procesas ir grįžtamasis ryšys.
Efektyvus problemų sprendimas.

Lektorė: psichologė Veronika Toleikė. Psichologijos bakalaurė ir magistrė, Lietuvos psichologų sąjungos narė. Geštalto psichoterapijos praktikė. Lektorė, mokymų trenerė, suaugusiųjų mokymo programų sudarytoja, turinti didelę praktinę patirtį mokymuose bei konsultavime. Mokymo centre dėsto pareigūnams psichologinio pasirengimo kursus, organizuoja intervizijas psichologams, veda kvalifikacijos tobulinimo mokymus organizacijų darbuotojams. Teikia psichologines konsultacijas, veda psichologines grupes bei mokymus.


Mokymų programa:

9.30 – 11.00 Programos įvadas.
Efektyvaus vadovo asmenybės bruožai.
Asmeniniai, komandos, organizacijos poreikiai ir tikslai.
Motyvuojantis klimatas organizacijoje.
Kas Jus ir Jūsų pavaldinius motyvuoja stipriausiai?
Tinkamo ir efektyvaus vadovavimo samprata.
Vadovavimo stiliai ir jų efektyvumas konkrečiam darbuotojui.
Praktinės užduotys.

11.00 – 11.10 Kavos pertraukėlė

11.10 – 12.40
Darbuotojų veiklos koordinavimas, išlaikant draugiškus santykius.
Vadovas ir komunikacijos procesas.
Aktyvaus klausymosi svarba: teisingas klausymasis – geras būdas įtikinti kitus.
Dalinimasis informacija: komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai.
Praktinės užduotys.

12.40 – 13.20 Pietūs

13.20 – 14.50
Darbuotojų valdymas ir racionalus darbo resursų panaudojimas.
Efektyvus darbo planavimas ir organizavimas.
Aiškus užduočių ir atsakomybės paskirstymas darbuotojams.
Konstruktyvi kritika ir pagyrimai.
Praktinės užduotys.

14.50 – 15.00 Kavos pertraukėlė

15.00 – 16.30
Efektyvus problemų sprendimas.
Mokymų aptarimas ir apibendrinimas.
Pažymėjimų įteikimas.

Kaina: Pagal susitarimą

Tipas: Vidiniai mokymai
Lygis: visiems
Išduodamas mokymų baigimo pažymėjimas:
Finansuojami Užimtumo tarnybos:
Organizuojama kalbomis:
Trukmė: 6 - 8 ak. val.
Organizatorius: Judruma, UAB
Mokymų ir kursų temos


Kaina: Pagal susitarimą