Buhalterinės apskaitos kursai | KURSO ĮRAŠAI

Pradžia » Kursai » Apskaita ir finansai » Buhalterio kursai » Buhalterinės apskaitos kursai | KURSO ĮRAŠAI

Tipas: Kursai
Lygis: Visiems
Baigimo pažymėjimas: Išduodamas
Užimtumo tarnyba: Nefinansuoja
Kalba: Lietuvių
Trukmė: 6 mėn
Organizatorius: Buhalterių akademija (UAB Account Pro)

Kaina: 790€

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

Derinama individualiai

Internetu

Tvarkaraštis laisvas. Galimybė prisijungti prie paskaitų įrašų 24/7.

Derinama individualiai

Panevėžyje

Tvarkaraštis laisvas. Galimybė prisijungti prie paskaitų įrašų 24/7.

Derinama individualiai

Šiauliuose

Tvarkaraštis laisvas. Galimybė prisijungti prie paskaitų įrašų 24/7.

Derinama individualiai

Klaipėdoje

Tvarkaraštis laisvas. Galimybė prisijungti prie paskaitų įrašų 24/7.

Derinama individualiai

Vilniuje

Tvarkaraštis laisvas. Galimybė prisijungti prie paskaitų įrašų 24/7.

Derinama individualiai

Kaune

Tvarkaraštis laisvas. Galimybė prisijungti prie paskaitų įrašų 24/7.

Lektoriai

UAB Account Pro įmonės, buhalterinių kursų ekspertė ir dėstytoja.

Ksenija – trečios kartos buhalterė. Ji pradėjo savo karjerą kai jai buvo 12 metų audito įmonėje Verus Auditus. Praktikuojanti buhalterė ir buhalterijos ekspertė, turinti 25 metų darbo patirtį. Per 25 metus ji sėkmingai padėjo daugiau kaip 1500 įmonių organizuoti buhalterinę apskaitą ir praėjo daugiau kaip 50 mokestinių patikrinimų. Ksenija taip pat dirbo tarptautinėje įmonėje Kipre ir vedė daugiau nei 250 klientų buhalterinę apskaitą.


Įsigiję Buhalterinės apskaitos kursų įrašus galėsite pradėti mokytis iš karto po apmokėjimo. Viso 67 akademinės valandos teorijos ir 133 akademinės valandos praktikos. Per šiuos kursus būsite prijungti prie Buhalterių Akademijos mokymosi platformos ir joje gausite paskutinių grupinių paskaitų įrašus, skaidres, dokumentus naudojamus darbe, namų darbus, namų darbų analizių vaizdo įrašus ir jų failus. Įrašų galiojimo metu (6 mėn.) galėsite rašyti dėstytojui visus Jums kylančius klausimus ir gausite į juos atsakymus. Po praktinių užduočių sprendimo, Jūsų žinios užtvirtinamos žinių patikrinimo testais.

Mokymų programa:

Buhalterinės apskaitos kursai pradedantiems ir neturintiems jokių žinių.

Programa:

Nr.1 buhalterinės apskaitos reglamentavimas ir organizavimas

Buhalterijos sąvoka ir jos panaudojimas
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas / įstatymai
Buhalterinės apskaitos tvarkymas / reikalavimai
Bendrieji apskaitos principai

Nr.2 apskaitinė lygybė, ūkinių operacijų įtaka lygybei. Sąskaitų planas. Sąskaitų korespondencija

Apskaitinė lygybė
Ūkiniai faktai, ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos
Apskaitos dokumentų kodavimas į buhalterinę apskaitą
Buhalterinės apskaitos sąskaitų plano klasės
Sąskaitų plano rūšys
Buhalterinis “lėktuvėlis”
Buhalterinės sąskaitos sudėtis
Dvejybinis įrašas apskaitoje
Sąskaitų korespondencija

Nr.3 sąskaitų plano analizė. Turtas 1 klasė – ilgalaikis turtas

Turto sąvoka apskaitoje
Nematerialusis, materialusis ir finansinis turtas
Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas
Ilgalaikio turto klasifikacija buhalterijoje
Ilgalaikio turto įvertinimas
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas / nusidėvėjimo normatyvai
Nusidėvėjimo skaičiavimo pradžia ir pabaiga
Namų darbai

Nr.4 sąskaitų plano analizė. Turtas 2 klasė – trumpalaikis turtas

Trumpalaikio turto skirstymas
Atsargų įsigijimo savikaina
Per vienerius metus gautinos sumos
Pirkėjų skolos
Įmonės suteiktos paskolos
Paskolos palūkanos
Atskaitingi asmenys
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Ateinančių laikotarpių sąnaudos
Namų darbai

Nr.5 sąskaitų plano analizė. 3 klasė nuosavas kapitalas

Nuosavybės sąvoka apskaitoje
Savininkų nuosavybė
Įmonės steigimas
Įstatinis kapitalas. Jo didinimas ir mažinimas
Akcijų priedai
Privalomasis rezervas ir kiti rezervai
Pelno (nuostolių) apskaita
Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)
5 ir 6 klasės uždarymas
390 sąskaitos paskirstymas
Namų darbai

Nr.6 sąskaitų plano analizė. 4 klasė įsipareigojimai

Įsipareigojimai
Dotacijos ir subsidijos, ir jų rūšys
Įmonės įsipareigojimai. Skolintojų nuosavybė
Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai
Banko paskolos, lizingas ir kiti skoliniai įsipareigojimai
Avansu gautos sumos
Skolos tiekėjams
Skolos valstybės biudžetui
Skolos darbuotojams. Atlyginimai
Namų darbai

Nr.7 sąskaitų plano analizė. 5 klasė pajamos ir 6 klasė sąnaudos

Pajamos ir sąnaudos
Pajamų ir sąnaudų pripažinimas
Pajamų vertinimas ir jų skirstymas
Sąnaudų vertinimas ir jų skirstymas
Pardavimo savikaina
Veiklos sąnaudos
Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Pagautė ir neleidžiami atskaitymai
Namų darbai

Nr.8 atsargų įkainojimo metodai

Konkrečių kainų metodas
Svertinio vidurkio metodas
“Fifo” metodas
“Lifo” metodas
Jų skirtumai
Namų darbai

Nr.9 darbo sutartys ir darbo laikas

Darbo sutarties šalys
Darbo sutarties sąvoka
Darbo sutarties turinys
Būtinosios ir papildomos darbo sutarties sąlygos
Darbo sutarties sudarymas
Įdarbinimui reikalingi dokumentai ir informacija
Darbo sutarties sudarymas
Ataskaitos VSDF valdybai (SoDrai)
Darbo sutartis įsigaliojimas
Darbo pradžia
Darbo sutarties forma
Darbo sutarties priedai
Darbo sutarčių rūšys
Neatlygintinis asmenų užimtumas
Darbo laikas ir norma
Darbo laiko režimas
Nakties laikas ir viršvalandžiai
Poilsio laikas
Namų darbai

Nr.10 darbo užmokestis ir jo apskaičiavimas

Darbo užmokestis
MVA ir MMA
Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą
Darbo laiko grafikas
Darbo laiko apskaitos žiniaraštis – tabelis
Buhalterio kalendorius
Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis
Atlyginimų mokesčiai
Darbo užmokesčio apskaičiavimas
GPM apskaičiavimas, NPD formulė
GPM deklaracija
Sodros deklaracija
Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka
Išskaitos iš darbo užmokesčio
Namų darbai

Nr.10A SoDros įmokų tarifai, taikomi už samdomus darbuotojus

Asmenys dirbantys pagal darbo sutartį
Asmenys dirbantys pagal darbo sutartį Lietuvos banke, biudžetinėse įstaigose
Asmenys dirbantys pagal darbo sutartį politinėse partijose, profesinėse sąjungose, religinėse bendruomenėse, užsienio įmonėse
Užsieniečiai dirbantys pagal darbo sutartį ir turintys darbo vizą
Autoriai, atlikėjai, sportininkai, susiję su draudėju darbo santykiais ir kt.
Namų darbai

Nr.11 atostogos, atostoginiai, kaupiniai ir biuletenis

Atostogų rūšys
Kasmetinių atostogų sąvoka ir trukmė
Kasmetinių atostogų suteikimas
Pailgintos atostogos, papildomos atostogos ir kitos lengvatos
Atostoginiai
Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas
Atostoginių paskaičiavimas
Atostoginių kaupiniai
Papildomos atostogos
Tikslinės atostogos
Darbuotojų liga (biuletenis)
Namų darbai

Nr.12 darbo sutarties pasibaigimas

Nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu
Nutraukus darbo sutartį vienos iš šalių iniciatyva
Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių
Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių
Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės
Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės
Nutraukus darbo sutartį darbdavio valia
Nutraukus darbo sutartį nesant šalių valios
Mirus darbo sutarties šaliai – fiziniam asmeniui
Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo
Darbo sutarties nutraukimo apribojimai
Įspėjimas nutraukti darbo sutartį
Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas
Išeitinė išmoka ir kompensacija už nepanaudotas atostogas
Namų darbai

Nr.13 komandiruočių apskaita

Darbuotojo komandiruotės sąvoka
Komandiruotės, kurios yra ilgesnės nei 30 dienų
Komandiruotės įforminimas
Komandiruočių žymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje
Komandiruotės į užsienį
Komandiruočių į užsienį maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas
Dienpinigių dydžiai ir jų mokėjimas
Už ką mokama darbuotojui komandiruotės metu
Komandiruočių sąnaudos
Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes
Komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje
Dienpinigių apmokestinimas vykstant į komandiruotes Lietuvoje
Dienpinigių deklaravimas
Dienpinigių neapmokėjimas darbuotojui
Dienpinigių priskaičiavimas buhalterijoje
Namų darbai

Nr.14 mėnesiniai ir metiniai mokesčiai, deklaracijos ir jų pateikimas

Mokesčių kalendorius
Dažniausi mėnesiniai mokesčiai ir deklaracijos
Dažniausios metinės deklaracijos
VMI deklaracijų formų pateikimas
Sodros formų pateikimas
FR0791 deklaracija

Nr.15 nekilnojamo turto mokestis, KIT711

Mokesčio mokėtojai
Mokesčio objektas
Mokesčio mokestinis laikotarpis
Mokesčio tarifai
NT mokesčiu neapmokestinamas
Nekilnojamojo turto mokestinė vertė
Mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas
Mokesčio mokėjimas
Ne visas mokestinis laikotarpis
Buhalterinės korespondencijos
Namų darbai

Nr.16 mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių (kuras), FR0521

Mokesčio objektas
Mokesčio mokėtojai
Mobilus taršos šaltinis
Nuo mokesčio atleidžiami
Mokesčio mokestinis laikotarpis
Mokesčio tarifai
Mokesčio skaičiavimas
Buhalterinės korespondencijos
Automobilio suvartojimo normos apskaičiavimas
Namų darbai

Nr.17 Juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas, FR0711

Kas deklaruoja?
Paskolos sutartis ir jos forma
Deklaravimo terminas
Deklaracijos forma ir jos pildymas
Namų darbai

Nr.18 gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, mėnesinė – GPM313, metinė – GPM312

A ir B klasės pajamos
Mėnesinė deklaracija GPM313
Pajamų priskyrimas klasėms
Nedeklaruojamos A klasės išmokos
Nedeklaruojamos B klasės išmokos
Pajamų mokesčio tarifai
Metinė deklaracija GPM312
Namų darbai

Nr.19 pridėtinės vertės mokestis (PVM), deklaracijos ir kitos ataskaitos, PVM SF, registravimasis/išsiregistravimas PVM mokėtoju

Apmokestinamasis asmuo
PVM objektas
PVM tarifai
PVM neapmokestinamos prekės ir paslaugos
Neapmokestinamos importo PVM importuojamos (įvežamos) prekės
Registravimas PVM mokėtoju
Prievolė registruotis PVM mokėtoju
Savanoriškas registravimasis PVM mokėtojais
PVM mokėtojų registravimo tvarka
Kada asmuo tampa PVM mokėtoju?
PVM mokėtojo prievolės
Mokestinis laikotarpis
Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos sąjungos valstybes nares ataskaita FR0564
ES valstybių narių PVM mokėtojų kodų tikrinimas
PVM sąskaitos faktūros rekvizitai
Supaprastinta PVM sąskaita faktūra
PVM sąskaitų faktūrų registrai
Išregistravimas iš PVM mokėtojų

Nr.20 PVM FR0600 deklaracija ir jos pildymas

Bendrosios nuostatos
Sąvokos
Buhalterinės korespondencijos
PVM suvestinė
FR0600 sudėtis ir jos pildymas
Mišri veikla
Namų darbai

Nr.21 FR0564 deklaracija ir jos pildymas

Pagrindinės sąvokos
Kas privalo teikti FR0564?
Ataskaitos nepateikimas
Pildymas

Nr.22 pelno mokestis

Mokesčio mokėtojai
Mokesčio bazė, objektas
Mokesčio tarifai
Mokestinis laikotarpis
Pajamų ir sąnaudų pripažinimas
Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka
Neapmokestinamosios pajamos
Leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
Leidžiamų atskaitymų reikalavimai
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
Reprezentacijos aktas
Skolų beviltiškumo ir pastangų šioms skoloms susigrąžinti įrodymai
Parama
Neleidžiami atskaitymai
Pelno mokesčio apskaičiavimas, sumokėjimas, grąžinimas
Pelno mokesčio deklaracijų rūšys
Pelno mokesčio deklaracijos pateikimas
Pelno mokesčio apskaičiavimo momentas
Pelno mokesčio sumokėjimas ir grąžinimas

Nr.22A pelno mokesčio deklaracijos PLN204 pildymas

Deklaracijos struktūra
Deklaracijos priedai
Pildymas

Nr.23 finansinė metinė atskaitomybė

Finansinio metinio atskaitomybės rinkinio sudėtis
Finansinės metinės atskaitomybės ruošimo eiliškumas
Buhalterinių sąskaitų tikrinimas
Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos pildymas
PLN204 deklaracijos pildymas ir pelno mokesčio sumos apskaičiavimas
5 ir 6 klasių uždarymas
Akcininko sprendimas ar akcininkų susirinkimo protokolas
Aiškinamasis raštas
Pelno paskirstymas
Fr0438 deklaracijos ruošimas
Deklaracijų išsiuntimas į VMI
Pelno mokesčio pranešimo pateikimas įmonės direktoriui
Metinio finansinio rinkinio teikimas į registrų centrą
Namų darbai

Nr.24 dokumentų dėliojimas į darbinį segtuvą ir darbinio segtuvo įforminimas

Dokumentų dėliojimo eiliškumas
Dokumentų dėliojimas
Dokumentų dėliojimas pagal datas
Segtuvo nugarėlės įforminimas

PRAKTINĖ DALIS:

Po kiekvienos paskaitos studentai gauna paskaitos medžiagą, darbe naudojamus dokumentus ir namų darbus, kuriuos turi atsiųsti iki kitos paskaitos pradžios. O kiekvienos kitos paskaitos pradžioje, atlikti namų darbai yra aptariami, nurodant kur studentai darė klaidas ir kaip teisingai turi būti atliktos pavestos užduotys, paskaičiuojant mokesčius, užpildant mokesčių deklaracijos bei suformuojant buhalterines korespondencijas.

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos