Teisės aktų rengimo aktualijos: iš teorijos į praktiką

Pradžia » Kursai » Viešasis sektorius ir teisė » Biuro administravimo kursai » Teisės aktų rengimo aktualijos: iš teorijos į praktiką

Tipas: Seminarai, konferencijos
Lygis: Visiems
Baigimo pažymėjimas: Išduodamas
Užimtumo tarnyba: Nefinansuoja
Kalba: Lietuvių
Trukmė: 1 d. (5 ak. val.)
Organizatorius: Žinių centras, UAB

Kaina: 85€

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

2024-10-04

Internetu

Zoom platforma

Teisės aktas – oficialus teisiškai reikšmingas dokumentas. Nors įstatymuose įtvirtinta, kad teisės aktas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas, jam privaloma taisyklinga administracinė ir teisės kalba, deja, realybė yra kiek kitokia. Įstaigose, įmonėse parengti teisės aktai, o ypač norminiai teisės aktai, dažnai neatitinka įstatymuose nustatytų reikalavimų, jie stokoja nuoseklumo, glaustumo, aiškumo, paliktos teisės spragos ir tai provokuoja ginčus teismuose.

Kaip pagerinti teisės aktų rengimo kokybę? Kokios būdingos klaidos pasitaiko? Kaip išvengti juose klaidų? – atsakymus į šiuos ir kitus su tema susijusius klausimus rasite šio seminaro metu. Lektorė, vadovaudamasi įstatymų nustatytais reikalavimais, organizacijose atliktų auditų metu įgyta ilgalaike praktine patirtimi, akcentuos dažniausiai teisės aktuose pasitaikančias klaidas, demonstruos kokybiškus iliustracinius teisės aktų pavyzdžius.

Mokymų programa:

1. Teisės aktų rengimą reglamentuojančių teisės aktų rūšys.

2. Reikalavimai teisės akto struktūrai, formai ir kalbai:

2.1. Pagrindiniai ir papildomi teisės aktų metaduomenys, jų išdėstymo tvarka, metaduomenų.

2.2. Reikalavimai teisės akto turiniui. Teisės akto struktūrinės dalysir jų išdėstymas.

2.3. Administracinės kalbos ypatumai teisės aktuose (sakinių konstrukcijos, žodžių tvarka ir jų išdėstymo svarba dokumentų tekstuose, bendraties konstrukcijos vartojimas, įsakmumo reiškimas, trumpinių vartojimas, veiksnio ir tarinio derinimas sakinyje, pažyminio, esančio prieš pažymimųjų žodžių grupę derinamas su pažymimuoju žodžiu ar žodžių grupe, veiksnio, būdvardžio vartojimas sakiniuose ir kt.).

3. Teisės aktų priėmimas ir pasirašymas. Teisės aktų įsigaliojimas.

4. Teisės aktais tvirtinamų dokumentai:rūšys, jų struktūrinės dalys bei jų išdėstymas. Bendrųjų ir baigiamųjų nuostatų turnys. Teisės aktais tvirtinamų dokumentų įforminimas.

5. Norminių teisės aktų priedai ir jų įforminimas.

6. Reikalavimai norminio teisės akto rengimui: kai keičiamas teisės akto straipsnis (straipsnio dalis) ar punktas; kai teisės aktas pildomas nauju straipsniu (straipsnio dalimi) ar punktu; kai teisės akto straipsnis (straipsnio dalis) ar punktas pripažįstamas netekusiu galios.

Atsakymai į klausimus. Diskusija.

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos