fbpx

Personalo valdymas ir apskaita

Pradžia » Kursai » Personalo valdymo kursai » Darbuotojų motyvacija » Personalo valdymas ir apskaita

Kviečiame mokytis PERSONALO VALDYMO IR APSKAITOS nuotoliniu būdu. Šio kurso metu Jūs įgysite žinių ir įgūdžių būtinų tvarkant personalo dokumentus, vedant apskaitą.

Kam skirta: Mokymai skirti pradedantiesiems darbuotojams, atliekantiems personalo valdymo ir apskaitos funkcijas organizacijose: personalo valdymo specialistams, buhalteriams, apskaitininkams, finansininkams, administratoriams, vadybininkams ir kt.

Kurso tikslas: Suteikti aktualių žinių, apimančių įvairiausius darbo su personalu aspektus: nuo priėmimo iki atleidimo momento.

Kursą kuruoja ir į Jūsų klausimus atsako ilgametę patirtį personalo valdymo srityje turintys specialistai-praktikai.

Kursų pradžios data, užsiėmimų laikas ir intensyvumas priklauso nuo Jūsų galimybių ir poreikių.


Mokymų programa:

1 tema. Personalo planavimas

 • Darbuotojų poreikio planavimas
 • Darbo sutarčių rūšys
 • Darbuotojų atrankos organizavimas
 • Darbo užmokesčio fondo planavimas


2 tema. Darbuotojų priėmimas

 • Dokumentai, priimant darbuotoją į darbą
 • Darbo sutarties sudarymas
 • Informacijos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai perdavimas
 • Darbuotojo asmens kortelės sudarymas
 • Darbuotojo supažindinimas su vidaus tvarkos taisyklėmis


3 tema. Darbo sutarties sąlygų pasikeitimas

 • Dokumentai, reikalingi norint keisti darbo sutarties sąlygas
 • Darbo sutarties keitimas


4 tema. Darbuotojų atleidimas

 • Darbo sutarties nutraukimo teisiniai aspektai
 • Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą
 • Darbo sutarties nutraukimo apribojimai
 • Dokumentai, rengiami atleidžiant darbuotoją iš darbo
 • Atsiskaitymas su atleidžiamu darbuotoju
 • Informacijos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai perdavimas


5 tema. Darbo ir poilsio laiko apskaita

 • Laikinė ir suminė darbo laiko apskaita, viršvalandinis darbo laikas
 • Poilsio laiko rūšys
 • Kasmetinių ir tikslinių atostogų rūšys ir apmokėjimas
 • Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka
 • Informacijos apie kai kurias tikslines atostogas perdavimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai
 • Nedarbingumo apskaita
 • Pravaikštos
 • Darbo grafikas ir darbo laiko apskaitos žiniaraštis
 • Komandiruočių apskaita


6 tema. Personalo kvalifikacijos kėlimas

 • Kvalifikacijos poreikio nustatymas
 • Kvalifikacijos kėlimo fondo planavimas
 • Mokymų organizavimas


7 tema. Darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų užtikrinimas

 • Darbdavių ir darbuotojo pareigos ir teisės
 • Darbuotojų instruktavimas
 • Darbdavio atestavimas


Teisinis reglamentavimas
Baigiamoji užduotis. Mokymosi programa yra sudaryta taip, kad įgyjamų teorinių žinių pagrindu būtų vystomi Jūsų praktiniai gebėjimai: nagrinėjami praktiniai pavyzdžiai, atliekamos įdomios užduotys.

Kaina: 315€

Tipas: Kursai
Lygis: visiems
Trukmė: 40 ak.val.
Organizatorius: Mokymo centras PRO (Žinių kodas, VšĮ)
Mokymų ir kursų temos


Kaina: 315€