Išplėstiniai Sąmatininkų kursai su SISTELA programa 20 val.

Pradžia » Kursai » Profesiniai kursai » Statybų sektorius » Išplėstiniai Sąmatininkų kursai su SISTELA programa 20 val.

Tipas: Kursai
Lygis: visiems
Baigimo pažymėjimas: Nėra
Užimtumo tarnyba: Nefinansuoja
Kalba: Lietuvių
Trukmė: 27 ak. val.
Organizatorius: AVEVERA, UAB

Kaina: 700€

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

Derinama individualiai

Internetu

Sąmatininkų mokymosi kursai su "SISTELA" programa! Į visus kursus, registruojame nuolat, greičiau užsiregistravus, anksčiau prasidės kursai ! Sąmatos mokymo kursų trukmė - 20 val., kaina - informacija pateikiama svetainėse www.vev.lt  www.mokymai.org  www.kursai.org Mokymo kursai vyksta 2 - 4 kartus per savaitę (grafiką - laiką ir dienas pagal bendrą sutarimą).Pridedama: Kompiuterinė samatų sudarymo su programa "Sistela" instrukcija. Samatų sudarymo atmintinė. Baigusiems kursus, išrašome pažymėjimą - sertifikatą.Egzaminas pageidaujantiems.Sertifikato išrašymas užsienio kalba.Išlaikius egzaminą, rezultatai įrašomi į sertifikatą. Įgyjama Sąmatininko kompetencija. Informacinis – programinis kompleksas SĄMATA skirtas naudotis statytojams, rangovams, projektuotojams, atliekant statybos darbų sąmatinius apskaičiavimus, ruošiant pasiūlymus konkursų dalyviams, vykdant atsiskaitymus už atliktus darbus, kontroliuojant lėšų panaudojimą. Eksploatacija užtikrina galimybes: atlikti apskaičiavimus skirtingų laikotarpių kainomis, sukaupti sąmatų informacinį archyvą, panaudoti archyvines sąmatas (ar jų fragmentus) kitų analogų skaičiavimams, atlikti apskaičiavimus bazinėmis skaičiuojamosiomis arba patikslintomis rinkos kainomis, operatyviai (skaičiavimų procese) keisti statybos resursų kainas, ekonominius normatyvus, stebėti jų įtaką statybos kainų pasikeitimui ir priimti sprendimus, ruošti atlktų statybos darbų aktus bei jų priedus (panaudojant sukauptą sąmatą arba visiškai savarankiškai), ruošti dokumentus statybos rangos konkursams. Programa įregistruota: LR Švietimo ir Mokslo Ministerijoje,Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre. Valstybinis kodas: 4935820013. Tarptautinis ISCED kodas: 49358. Išplėstinis kursas savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima žinių, mokėjimų, įgūdžių ir praktinių gebėjimų visumą, orientuotą į gilesnes tam tikros srities studijas. Jis skirtas mokyti kursantus operuoti dalyko žiniomis ir metodais sprendžiant praktinio ir teorinio pobūdžio užduotis bei ugdyti savarankiško mokymosi gebėjimus. Programinės įrangos „SĄMATA“ modulių: Sąmata, Faktas, Norma apibendrinimas.1. Sąmatinės pastato kainos sandara;2. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų samprata;3. Sąmatinės dokumentacijos sukūrimas panaudojant projektinius kiekius;4. Statybos konkurso imitacija, kurios metu reikės, pagal duotus darbų kiekius, sukurti sąmatinę dokumentaciją;5. Atliktų darbų aktų (Forma F2 ir F3) sudarymas bei koregavimas;6. Normatyvinės duomenų bazės kūrimas bei koregavimas;

Mokymų programa:

Informacinis - programinis kompleksas SĄMATA su SISTELA programa mokymo kursų programa:(gali keistis atsižvelgiant į dėstymo ir dėstytojo metodiką). Kurso metu dėstomos temos:  1. Darbo brėžinių skaitymas bei supratimas;  2. Technologinės darbų atlikimo eigos supratimas;  3. Darbo kiekių skaičiavimas ir duomenų panaudojimas skaičiuojant sąmatinę pastato kainą;  4. Programinės įrangos „SĄMATA“ modulių: Sąmata, Faktas, Norma apibendrinimas.  5. Sąmatinės pastato kainos sandara;  6. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų samprata;  7. Sąmatinės dokumentacijos sukūrimas panaudojant projektinius Jūsų paskaičiuotus kiekius;  8. Statybos konkurso imitacija, kurios metu reikės, pagal duotus darbų kiekius, sukurti sąmatinę dokumentaciją;  9. Atliktų darbų aktų (Forma F2 ir F3) sudarymas bei koregavimas;10. Normatyvinės duomenų bazės kūrimas bei koregavimas; 1. Darbo brėžinių skaitymas bei supratimas:  1.1 Analizuojamas pateiktas pastato projektas, paaiškinamos konstrukcinės bei kitos pastato dalys.  1.2 Paaiškinama, kaip iš projektinių duomenų galima sukurti pastato statybos sąmatinę dokumentaciją;2. Technologinės darbų atlikimo eigos supratimas;  2.1 Analizuojamas duotas pastato projektas, aiškinama technologinė darbų atlikimo tvarka;  2.2 Analizuojami pagrindiniai projektiniai konstrukcijų mazgai;3. Darbo kiekių skaičiavimas ir duomenų panaudojimas skaičiuojant sąmatinę pastato kainą;  3.1 Pagrindinių geometrinių formų parametrų apskaičiavimui reikalingų formulių aptarimas;  3.2 Duotajam statybos projektui skaičiuojami visi sąmatiniai kiekiai;  3.3 Apskaičiuotų pastato statybos kiekių panaudojimas sąmatinei dokumentacijai;4. Programinės įrangos „SĄMATA“ modulių: Sąmata, Faktas, Norma apibendrinimas.5. Sąmatinės pastato kainos sandara;  5.1 Įkainių įvedimas;  5.2 Įkainių koregavimas ir informacijos papildymas;  5.3 Resursų (medžiagų, mechanizmų) įvedimas;  5.4 Įkainių, medžiagų ir mechanizmų išmetimas - atstatymas ;  5.5 Papildomų išlaidų įvedimas (Netiesioginės išlaidos, procentinė dalis) ;  5.6 Dokumentų spausdinimas ;  5.7 Papildomas servisas6. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų samprata;7. Sąmatinės dokumentacijos sukūrimas panaudojant projektinius Jūsų paskaičiuotus kiekius;  7.1 Iš Jūsų paskaičiuotų pastato darbų kiekių sudaroma sąmatinė dokumentacija;  7.2 Pateikti Lokalinę sąmata;  7.3 Pateikti Darbo užmokesčio žiniaraštį;  7.4 Pateikti Medžiagų poreikio žiniaraštį;  7.5 Pateikti Mechanizmų poreikio žiniaraštį;8. Statybos konkurso imitacija, kurios metu reikės, pagal duotus darbų kiekius, sukurti sąmatinę dokumentaciją;  8.1 Pateikiama pastato statybos konkursinė medžiaga, pagal kurią, Jūs turėsite sukurti pastato statybos kainą;  8.2 Pateikti lokalinę siaurą sąmatą;9. Atliktų darbų aktų (Forma F2 ir F3) sudarymas bei koregavimas;  9.1 Iš atlikto konkurso sąmatinės kainos skaičiavimo sukurti atliktų darbų aktą;  9.2 Pateikti atliktų darbų akto (forma F2) siaurą bei plačią sąmatas;  9.3 Pateikti Medžiagų bei Mechanizmų žiniaraščius;  9.4 Pateikti formą F3;10. Normatyvinės duomenų bazės kūrimas bei koregavimas;  10.1 Asmeninės normatyvinės bazės sukūrimas;  10.2 Įkainių koregavimas;Pabaiga. Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos