Individualios priežiūros darbuotojo įžanginių mokymų programa 40 val.

Pradžia » Kursai » Profesiniai kursai » Mokymai socialiniams darbuotojams » Individualios priežiūros darbuotojo įžanginių mokymų programa 40 val.

Tipas: Kursai
Lygis: pradedantiesiems
Baigimo pažymėjimas: Išduodamas
Užimtumo tarnyba: Nefinansuoja
Kalba: Lietuvių
Trukmė: 1 sav. (40 ak. val.)
Organizatorius: Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

Kaina: 85€

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

2024-05-20

Internetu

Nuotoliniu būdu

2024-06-03

Internetu

Nuotoliniu būdu

2024-06-17

Internetu

Nuotoliniu būdu

2024-07-08

Internetu

Nuotoliniu būdu

Lietuvos, kaip ir daugelio Europos valstybių visuomenė sensta. Senyvo amžiaus žmonių dalis ateityje didėja. Skatinant visuomenę keisti požiūrį, mažinant socialinę atskirtį vis daugiau dėmesio skiriama neįgalių asmenų integracijai. Siekiant padėti socialinės riziką patiriantiems asmenims ir šeimoms, įsteigtos prevencinės socialinės paslaugos. Socialinės paslaugos padeda šeimos nariams, prižiūrint (slaugant) neįgalų ir senyvo amžiaus asmenį, suderinti darbinius ir asmeninius interesus su artimojo priežiūra. Socialinės paslaugos turi būti teikiamos sudarant sąlygas asmeniui kuo ilgiau gyventi savo namuose, šeimoje, savarankiškai tvarkyti savo buitį, organizuojant pagalbą, padedančią palaikyti socialinius ryšius su šeima, artimaisiais ir visuomene, t. y. mažinti socialinę atskirtį Socialinės paslaugos asmeniui su sunkia negalia turi būti teikiamos užtikrinant saugią ir sveiką aplinką, žmogaus orumą atitinkančią pagalbą, suderintą su asmens sveikatos priežiūra, nuolatine slauga ir nuolatine priežiūra (pagalba). Reaguojant į esamą visuomenėje situaciją ir pasikeitusią įstatyminę bazę, auga poreikis specialistų, kurie teiktų socialines paslaugas ir jos būtų teikiamos kokybiškai. Individualios priežiūros darbuotojo galėtų įgyti kompetenciją prieš pradedant dirbti socialinių paslaugų teikimo srityje pagal patvirtintą įžanginių individualios priežiūros darbuotojų mokymų programą. Mokymų dalyviai įgytų bazines žinias apie socialines paslaugas, jas reglamentuojančius teisės aktus, paslaugų gavėjų grupes, jų individualius poreikius, bendravimo psichologijos ir etikos, elgesio normų pagrindus. Įgytos žinios padėtų profesinėje veikloje, teikiant kokybiškas socialines paslauga, gerinti ryšius tarp žmonių ir jų aplinkos, siekiant sustiprinti asmenų ar jų bendruomenių prisitaikymo prie aplinkos galimybes bei padėti jiems integruotis visuomenėje.

Mokymų programa:

Įžanginių individualios priežiūros darbuotojo mokymų metu dalyviai bus supažindinti su socialinio darbo samprata, istorinėmis ištakomis, terminais, apibrėžimais, sąvokomis. supažindinti su teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų teikimą, reikalavimais. Dalyviai bus supažindinti su LR konstitucija, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu, kurių jie turi laikytis profesinėje veikloje, dorai ir sąžiningai atlikti pareigas, būti objektyvus ir nepriklausomas, laikytis konfidencialumo, nuolat gilinti profesines žinias, veiksmingai skirti ir teikti socialines paslaugas, siekti gerų rezultatų ir racionaliai naudoti turimus išteklius, siekti asmens, su kuriuo dirba, socialinės situacijos pokyčių.
Mokymų metu bus trumpai pristatyta Lietuvos socialinė apsaugos esmė, jos principai. Šiuose mokymuose bus apžvelgti socialinio darbo metodai.
Mokymų bus pristatomos socialinės rizikos, su kuriomis susiduria žmonės. Bus pateikiama informacija, kuriems asmenims yra numatyta galimybė gauti socialines paslaugas ir paslaugų gavėjų grupių klasifikacija. Dalyviai bus supažindinti su socialinio darbo ir diskretiškos pagalbos ypatumais, teikiant socialinę pagalbą negalią turintiems asmenims, bus apibūdinamos negalių rūšys, su jomis susiję specialieji poreikiai ir neįgaliųjų integracijos aktualumas.
Dalyviai bus mokomi pagrindinių socialinio darbo vertybių, principų, siekiant užmegzti pasitikėjimų paremtą ryšį su paslaugų gavėju. Bus pristatomas socialinių paslaugų teikimas pagal individualius asmens poreikius, įskaitant socialines paslaugas, kurios apima pagalbą užtikrinant asmens higieną.

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos