Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai

Pradžia » Kursai » Apskaita ir finansai » Buhalterio kursai » Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai

Tipas: Seminarai, konferencijos
Lygis: visiems
Baigimo pažymėjimas: Nėra
Užimtumo tarnyba: Nefinansuoja
Trukmė: 1 d. (6 ak. val.)
Organizatorius: Buhalterių mokymai, MB

Kaina: 90€

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

2024-03-21

Vilniuje

Countline mokymų klasė

2024-03-21

Internetu

Dalyvio namuose arba darbo vietoje

Kiekviena biudžetinė įstaiga turi ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto, kurių apskaita kelia nemažai klausimų:

Kaip tinkamai apskaityti ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidas pagrindžiant jas tinkamais dokumentais?
Kaip tinkamai atvaizduoti ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą finansinėse ataskaitose ir aprašyti turto vertės pokytį aiškinamajame rašte?
Kaip keičiasi centralizuotai valdomo turto apskaita ir atvaizdavimas finansinėse ataskaitose?
2023-06-02 įsigaliojo 12-ojo ,,Ilgalaikis materialusis turtas” VSAFAS pakeitimai, susiję su:

neatlygintinai gauto ilgalaikio turto vertės nustatymui taikomas tikrosios vertės metodas, kai tokiu turtu neprekiaujama rinkoje;
naujomis redakcijomis išdėstyti du priedai, vienas iš jų informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, likutinės vertės pasikeitimą;
kilnojamųjų kultūros vertybių priskyrimu Vertybių fondui ir jų įsigijimo savikaina;
nekilnojamųjų kultūros vertybių priskyrimas bibliotekų fondui ir jų įsigijimo savikaina.
Valstybinio audito ataskaitoje už 2021 m. nustatyta, kad užregistruotas nematerialusis turtas yra amortizuojamas per greitai – normatyvų parinkimas neatitinka atsargumo principo bei reikalavimų šio turto naudingo tarnavimo laiką parinkti atsižvelgiant ir į numatomą turto naudojimo trukmę VSS veikloje, techninį, technologinį arba kitokį senėjimą ir pan. Dėl šios priežasties buvo pakeistas įsakymas „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“, pagal kurį ilgalaikis materialusis turtas, kuris apskaitoje buvo užregistruotas simboline verte, iki 2023-12-31 privalo būti įvertinamas tikrąja verte.

2023-09-01 įsigaliojo Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo pakeitimai, kuriais sudaryta galimybė nereikalingą viešosioms įstaigoms nekilnojamąjį turtą parduoti, o gautas lėšas panaudoti viešosios įstaigos veiklai vykdyti.

Seminaro metu lektorė pristatys naujausius teisės aktų pakeitimus, atsakys į Jums rūpimus klausimus.

Mokymų programa:

Ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto parodymas finansinės atskaitomybės formose.
Naujausi 12-ojo VSAFAS ir 13-ojo VSAFAS pakeitimai.
Aiškinamajame rašte pateikimas informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto:
Grupavimą;
Įsigijimą ir pardavimą;
Gavimą ir perdavimą;
Nusidėvėjimą ir nuvertėjimą;
Vertinimą;
Pirkimą išsimokėtinai;
Tikrosios vertės rezervo formavimą;
Investavimą į kitus subjektus.
Informacijos apie centralizuotai valdomą valstybės turtą pateikimas finansinėse ataskaitose.
Finansinės atskaitomybės duomenų korekcija po turto inventorizacijos išvadų pateikimo.
Informacijos apie turto nuomos ir panaudos sutartis pateikimas finansinėje atskaitomybėje.
Finansavimo sumų ir savų lėšų, susijusių su ilgalaikiu turtu, parodymas finansinėje atskaitomybėje.
Aptiktų ankstesnių metų klaidų korekcija finansinėje atskaitomybėje.

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos