fbpx

Dokumentų rengimas ir įforminimas. Rašytinės kalbos kultūros aktualijos

Pradžia » Kursai » Mokymai vadovams » Derybų mokymai » Dokumentų rengimas ir įforminimas. Rašytinės kalbos kultūros aktualijos

SEMINARAS SKIRTAS

Darbuotojams rengiantiems oficialiuosius bendruosius veiklos ir personalo dokumentus, neoficialiuosius raštus, susirašinėjantiems su užsienio partneriais.

PAGRINDINĖS SEMINARO TEMOS

1. Oficialiųjų bendrųjų veiklos dokumentų rengimas:

  • pagrindiniai dokumentų rengimą ir įforminimą reglamentuojantys dokumentai;
  • dokumentų klasifikavimo naujovės;
  • bendrieji dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai;
  • dokumentų rekvizitai ir jų rašymo naujovės;
  • oficialiųjų dokumentų rengimas ir įforminimas (teisės aktai ir įstaigoje rengiami dokumentai);
  • dokumentų priedai ir pridedami dokumentai.


2. Personalo dokumentų rengimas:

  • personalo dokumentų klasifikavimas pagal Darbo kodekso reglamentuotas procedūras (įsidarbinimo, personalo samdos, darbo sutartis vykdymo ir kt. dokumentai);
  • asmens sudaromi dokumentai (motyvacinis laiškas, gyvenimo aprašymas (europaso CV), prašymas dėl priėmimo į darbą, atostogų, perkėlimo į kitas pareigas ir kt.);
  • įstaigoje rengiami personalo klausimais dokumentai (asmens kortelė, asmens byla ir kt.).


3. Reikalavimai rašant dokumentų tekstus (tekstų struktūra, "šablonai", pradžios formuluotės, turinys, kalba, stilius ir kt.)
4. Neoficialiųjų raštų rašymo ypatybės (kreipinys, svarbiausios informacijos išskyrimas, baigiamoji frazė; santrumpos; kitų kalbų asmenvardžių adaptavimo ir vartojimo problemos) 5. Susirašinėjimo su užsienio partneriais specifika 6. Rašytinės kalbos kultūra (didžiųjų raidžių vartojimas sudėtiniuose pavadinimuose bei kreipinyje/adresate)


Mokymų programa:
Kaina: 84€

Tipas: Kursai
Lygis: visiems
Trukmė: 6 ak. val.
Organizatorius: Dorevi, UAB
Mokymų ir kursų temos


Kaina: 84€