fbpx

Darbuotojo dirbančio žemės ir miškų ūkyje su augalų herbicidais ir pesticidais

Pradžia » Kursai » Darbų saugos mokymai » Darbuotojo dirbančio žemės ir miškų ūkyje su augalų herbicidais ir pesticidais

UAB „Saugotyra“ taip pat vydo neformalius mokymus ir yra vienintelė Šiaulių apskrityje mokymo įstaiga įgijusi teisę vadovaujantis Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2003 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 05-03-11 mokyti darbdavius profesinės rizikos vertinimo klausimais, kas įgalina vadovaujantis Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2003 m. rugpjūčio 19 d. Nr. A1-131 mokyti darbdavių įgaliotus asmenis, kurie vadovauja pavojingų darbų vykdymui, bei darbuotojus, dirbančius pavojingus darbus, numatytus Pavojingų darbų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 03 d. nutarimu Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“(Žin., 2002 Nr. 87-3751).

Reikalingas pagrindinis išsilavinimas.


Mokymų programa:
Kaina: Pagal susitarimą

Tipas: Kursai
Trukmė: 20 ak. val.
Organizatorius: Saugotyra, UAB

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

Derinama individualiai

Šiauliuose
Mokymų ir kursų temos


Kaina: Pagal susitarimą