fbpx

Biudžeto sąmatų rengimas, vykdymas ir analizė viešajame sektoriuje

Pradžia » Kursai » Buhalterio kursai » Biudžeto sąmatų rengimas, vykdymas ir analizė viešajame sektoriuje

Tipas: Kursai
Baigimo pažymėjimas: Nėra
Užimtumo tarnyba: Nefinansuoja
Trukmė: 6 ak. val.
Organizatorius: Buhalterių mokymai, MB

Kaina: 90€

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

2023-12-12

Nuotoliniai

Dalyvio namuose arba darbo vietoje

2023-12-12

Vilniuje

Countline mokymų klasė

Kiekviena biudžetinė įstaiga planuojasi biudžetus mėnesiui, ketvirčiui, metams, todėl biudžetinėms įstaigoms ypač svarbu:

Prisitaikyti prie lėšų planavimo esant centralizuotam įstaigos apskaitos tvarkymui.
Esant poreikiui pakeisti sąmatas ir perskirstyti lėšas dar tais pačiais metais.
Tinkamai stebėti, valdyti ir koreguoti pinigų srautus, atsakant į klausimą: „kada sąskaitoje turi būti nulis?“.
Teisingai suplanuoti ateities pajamas, finansavimo sumas ir perteikti jas ataskaitose.
Tinkamai įvertinti būsimų asignavimų sumas, tam, kad netektų ataskaitose nurodyti jų nepanaudojimo priežasčių.
Aktualūs pakeitimai 2023 m.:

Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimai, kuriais įtvirtinta savivaldybėms taikomų fiskalinės drausmės ir biudžeto sudarymo taisyklių lankstumo sąlyga, susijusi su: asignavimais, skirtais ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšoms bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkantį pridėtinės vertės mokestį bei sukauptomis nepanaudotomis savivaldybių biudžetų pajamomis.
Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimai, kuriais siekiant išvengti pasikartojančių nuostatų skirtinguose teisės aktuose, perkelti valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinių sudėties, turinio ir pateikimo reikalavimai į VSAĮ nuostatas.
Įsakymo Nr. 1K-184 pakeitimai, kuriais papildytos pajamų ir išlaidų klasifikacijos naujais papunkčiais, įtvirtinta viešinimo išlaidų sąvoka bei pakoreguotos antrojo skirsnio nuostatos.
Nutarimo Nr. 543 pakeitimai, patikslinantys viešojo sektoriaus subjektų, priklausančių tai pačiai viešojo sektoriaus subjektų grupei, lėšų programų sąmatų planavimą pagal detalią ekonominę klasifikaciją. Kokios numatytos išimtys?
Nutarimo Nr. 543 pakeitimai, kuriais įtvirtinta, kad savivaldybės biudžeto projektai rengiami mero nustatyta tvarka.
2024-03-01 turėtų įsigalioti Biudžeto sandaros įstatymo nauja redakcija ir kartu su juo susiję 4 įstatymų projektai, kuriais siekiama įtvirtinti vidutinės 3 metų trukmės biudžeto sudarymą ir planuojamų rodiklių tikslinimo ir valdymo taisykles.
Šiuos ir kitus aktualius klausimus seminaro metu pristatys lektorė.

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna mokymų medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.

Mokymų trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos:12.00–13.00 val. (pietų pertrauka),14.30–14.45 val. (pertrauka).

Mokymų programa:

Įstaigos biudžeto planavimas mėnesiui, ketvirčiui, metams. Sąmatų rengimas. Kaip planuoti įstaigos lėšas, kai įstaigos apskaita tvarkoma centralizuotai:
Sąmatos dėl lėšų gavimo iš valstybės biudžeto rengimas;
Paraiškų formavimas valstybės iždui;
Apmokėjimai netiesiogiai;
Lėšų gavimas į įstaigos banko sąskaitą;
Išmokėjimo procedūros paskelbus mobilizaciją.
Kaip geriau suplanuoti įstaigos biudžetą: įvairių metodikų analizė.
Sąmatų keitimas tais pačiais metais.
Lėšų perskirstymas.
Darbo užmokesčio fondo lėšų naudojimas: kontrolė, planavimas, vykdymas.
Pinigų srautų valdymas: kada sąskaitoje privalo būti nulis.
Naudojamų lėšų finansų kontrolės įgyvendinimas: esamos situacijos analizė, kritinių vietų nustatymas, prevencija.
Planuojamų uždirbti pajamų prognozės formavimas.
Planuojamos gauti finansavimo sumos.
Sąsaja tarp biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansavimo sumų formų.
Nepanaudotų asignavimų priežastys ir jų pateikimas aiškinamajame rašte.

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos