Administracinės ir teisinės terminijos vartojimas dokumentuose: nuo teorijos į praktiką

Pradžia » Kursai » Viešasis sektorius ir teisė » Viešasis administravimas » Administracinės ir teisinės terminijos vartojimas dokumentuose: nuo teorijos į praktiką

Tipas: Kursai
Lygis: visiems
Baigimo pažymėjimas: Išduodamas
Užimtumo tarnyba: Nefinansuoja
Kalba: Lietuvių
Trukmė: 1 d. (6 ak. val.)
Organizatorius: Žinių centras, UAB

Kaina: 85€

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

2024-04-30

Internetu

Zoom platforma

Valstybė, siekdama pagerinti administracinės kalbos, o ypač oficialiųjų dokumentų, kultūrą, teisės aktais (Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės kalbos politikos 2003–2008 metų gairės, Lietuvių kalbos komisijos nutarimai, naujausias iš jų 2022-01-06 Nr. N-1 (190) ir kt.) reglamentuoja privalomus reikalavimus. Taisyklinga administracinė kalba ypač svarbi įstaigos/įmonės vadovo bei kiekvieno darbuotojo, rengiančio oficialiuosius dokumentus, rašančių dalykinius elektroninius laiškus, darbe, nes dokumentai, kuriuose fiksuojami dviprasmiški vadovo sprendimai, pranešimai, nekonkretūs faktai, organizacijai gali turėti neigiamų pasėkmių. Siųsdamas su klaidomis parašytą oficialųjį dokumentą ar dalykinį elektroninį laišką, siuntėjas komunikuoja didelę nepagarbą gavėjui. Su klaidomis parašytas oficialus dalykinis tekstas mažiau patikimas ir menkavertis. Norint parengti kokybišką, juridinę galią turintį oficialųjį dokumentą, reikia išmanyti administracinės kalbos stilių: leksikos, žodžių darybos, gramatikos normas, terminų bei frazių taisyklingą vartojimą, o teisės aktuose – teisinės terminijos vartojimą, galimus trumpinius, sakinių konstrukcijas, sakinių chronologiją tekstuose.

Mokymų programa:

– Administracinės kalbos ypatumai, jos santykis su bendrine kalba.

– Bendrosios juridinių asmenų pavadinimų rašymo nuostatos; juridinių asmenų simbolinių pavadinimų rašymas; struktūrinių padalinių pavadinimų rašymas.

– Dokumentų pavadinimų rašymas; dokumentų pavadinimų sudarymas.

– Adresato rašymas dokumentuose; adresato ir kreipinio rašymas laisvos formos tekstuose.

– Dažniausiai vartojami sutrumpinimai; gimininių žodžių, reiškiančių juridinio asmens statusą, sutrumpinimai.

– Skiriamųjų ženklų (kabučių, brūkšnelio ir brūkšnio, kabliataškio ir kt.) vartojimas tekstuose, citatų skyrimas.

– Tikslumo sintaksinė raiška dokumentų kalboje.

– Žodžių tvarka ir jų išdėstymo svarba dokumentų tekstuose.

– Bendraties konstrukcijos administracinėje kalboje.

– Įsakmumo reiškimas administracinėje kalboje.

– Teisės aktų formalioji ir sintaksinė struktūra.

– Bevardės giminės formos teisės kalboje.

– Mandagumo žodžių (ne)vartojimas įvairiuose administraciniuose tekstuose.

– Nevartotinos senosios ir naujosios svetimybės.

– Pareigų pavadinimų rašymas dokumentuose, pareigų giminės vartojimas.

– Dokumentų (raštų, protokolų, aktų, pažymų, įgaliojimų ir kt.) teksto ypatumai.

– Įsakymų teksto ypatumai.

– Teisės aktais tvirtinamų dokumentų teksto ypatumai.

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos