Suaugusiesiems atveriama galimybė tobulėti ir įgyti naujų įgūdžių su valstybės finansavimu

Lietuvoje startavo nauja vieno langelio principu veikianti suaugusiųjų švietimo platforma, kurioje galima rinktis mokymus ir gauti valstybės finansavimą. Ši platforma yra pirmoji tokia Lietuvoje, skirta palengvinti profesinį ir asmeninį tobulėjimą visą gyvenimą. Tačiau kaip gauti šį finansavimą ir kokios galimybės laukia besimokančiųjų?

Visi UŽT finansuojami mokymai

Mokymasis visą gyvenimą – šiuolaikinio pasaulio būtinybė

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas pabrėžia, kad nuolatinis mokymasis yra geriausias būdas realizuoti savo potencialą tiek darbo rinkoje, tiek visuomeniniame gyvenime. Švietimo platforma siekiama sudaryti kuo palankesnes sąlygas profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui.

Viceministrė Agnė Kudarauskienė atkreipia dėmesį į sparčius technologinius pokyčius darbo rinkoje ir visuomenėje, todėl viena prioritetinių sričių yra skaitmeninių įgūdžių tobulinimas. Valstybė šiam tikslui skirs net 50 proc. programoms plėtoti numatyto finansavimo.

Kas gali gauti 500 eurų mokymosi krepšelį?

Norintys tobulinti savo įgūdžius pagal valstybės prioritetines sritis gali gauti mokymosi krepšelį, siekiantį 500 eurų. Šia galimybe gali pasinaudoti 18-65 metų amžiaus dirbantys asmenys, jau įgiję kvalifikaciją ar aukštąjį išsilavinimą. Mokymosi krepšelis leidžia pasirinkti įvairias programas, skirtas tobulėti pagal kasdienio gyvenimo poreikius ir pomėgius bei įgyti naujų žinių, reikalingų darbui.

Prioritetinės finansuojamos programos

Valstybės lėšomis bus finansuojamos programos, skirtos tobulinti:

Kaip gauti finansavimą mokymams?

  1. Pasirinkite mokymus: Iš aukčiau siūlomų programų sąrašo pasirinkite tas, kurios atitinka jūsų poreikius.
  2. Susisiekite: Kiekvienų mokymų skelbime yra galimybė pateikti užklausą konkrečiam mokymų organizatoriui.
  3. Pateikite paraišką: Užpildykite paraišką finansavimui gauti, nurodydami pasirinktas mokymosi programas, kurią turėtumėte gauti iš organizatoriaus.
  4. Gaukite finansavimą: Patvirtinus paraišką, jums bus suteiktas mokymosi krepšelis iki 500 eurų.

Europos Sąjungos parama

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega pažymi, kad ši mokymosi visą gyvenimą sistema yra puikus pavyzdys, kaip Europos Sąjunga ir valstybės narės įgalina žmones tobulėti. ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės finansavimas leis dešimtims tūkstančių žmonių įgyti reikalingas kompetencijas aukštos pridėtinės vertės veikloms vykdyti.

Finansavimo apimtis ir tikslai

Iki 2030 m. suaugusiųjų neformaliajam švietimui bus skirta 66 mln. eurų iš Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano bei Europos socialinio fondo lėšų. Tai suteiks galimybę daugiau nei 100 tūkst. asmenų dalyvauti kompetencijų plėtojimo programose. Lietuva siekia, kad iki 2030 m. mokymosi veikloje kasmet dalyvautų bent 54 proc. 25-64 metų amžiaus žmonių, o iki 2025 m. gyventojų bazinio kompiuterinio raštingumo lygis pasiektų 67 proc.

Naujasis švietimo modelis, paremtas kitų šalių patirtimis, yra žingsnis į priekį kuriant stiprią ir konkurencingą visuomenę. Tai puiki galimybė visiems suaugusiesiems Lietuvoje tobulėti ir prisidėti prie šalies ekonomikos ir socialinio gyvenimo augimo.

Norėdami sužinoti daugiau apie mokymosi galimybes ir finansavimo sąlygas, apsilankykite https://mokymugidas.lt/kursai-seminarai-mokymai/?uzimtumo_tarnyba_finansuoja=taip

Įsakymas: Dėl 2024 metų finansavimo sumos mokytis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, skelbiamas individualių mokymosi paskyrų sistemoje, nustatymo: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8b162cb0c03511eea5a28c81c82193a8