Užimtumo tarnybos remiami profesiniai mokymai

Norintiesiems įgyti naują kvalifikaciją arba pagerinti savo profesines kompetencijas, Lietuvos Užimtumo tarnyba suteikia įvairias galimybes. Tai yra skirta tiek bedarbiams, tiek užimtiems asmenims, siekiant padėti žmonėms įgyti norimą profesiją arba persikvalifikuoti pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas.

Prioritetai ir atranka:

Asmenys, ieškantys darbo arba norintys pagerinti savo įsidarbinimo galimybes, yra atrinkti pagal tam tikrus prioritetus:

 1. Asmenys, kurie turi neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų, gali gauti finansavimą mokymuisi. Jei šios kompetencijos yra susijusios su profesija, kuri yra įtraukta į Užimtumo tarnybos sąrašą, jie gali sudaryti trišalę sutartį su darbdaviu.
 2. Asmenys, kuriems pripažinta kvalifikacijos dalis neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu, taip pat gali sudaryti trišalę sutartį arba dvišalę sutartį su Užimtumo tarnyba.
 3. Kitas asmenis, norinčius sudaryti trišalę sutartį, galima įtraukti pagal laisvas vietas.

Jei yra daugiau nei vienas kandidatas su tokiais pačiais prioritetiniais kriterijais, svarstoma galimybė teikti pirmenybę tiems, kurie nėra dalyvavę panašiose programose arba yra ilgą laiką registruoti Užimtumo tarnyboje.

Finansavimo galimybės:

Užimtumo tarnyba finansuoja profesinio mokymo išlaidas, įskaitant:

 1. Mokymo paslaugas – suma priklauso nuo mokymo trukmės ir pobūdžio:
  • 5 minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio, jei siekiama įgyti kvalifikaciją
  • 2,5 MMA dydžio, jei siekiama tobulinti arba gauti naujas kompetencijas (trukmė > 51 valandos)
  • 1,2 MMA dydžio, jei siekiama tobulinti arba gauti naujas kompetencijas (trukmė iki 50 valandų)
 2. Mokymo stipendiją (0,5 MMA arba 2,57 Eur už valandą)
 3. Kelionės išlaidas iki mokymo vietos, jei gyvenamoji vieta nesutampa su mokymo teikėjo vieta
 4. Apgyvendinimo išlaidas, jei gyvenamoji vieta nesutampa su mokymo teikėjo vieta
 5. Privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo išlaidas

Įsipareigojimai ir sutartys:

Siekiant užtikrinti, kad finansuojami mokymai atneštų konkrečius rezultatus, yra sudaromos trišalės arba dvišalės sutartys.

Trišalėje sutartyje:

 • Užimtumo tarnyba finansuoja mokymą
 • Darbdavys įdarbina absolventą ir jis dirba pagal įgytą kvalifikaciją/kompetenciją ne mažiau kaip 6 mėnesius
 • Mokymo dalyvis įsidarbina pas numatytą darbdavį ir dirba pagal įgytą kvalifikaciją/kompetenciją ne mažiau kaip 6 mėnesius

Dvišalėje sutartyje:

 • Užimtumo tarnyba finansuoja mokymą
 • Po mokymo dalyvis gali įsidarbinti pasirinktame darbdavyje arba pradėti savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją/kompetenciją ir dirbti ne mažiau kaip 6 mėnesius

Profesinio mokymo dokumentai:

Asmenys, norintys pasinaudoti profesinio mokymo paslaugomis, gali parsisiųsti reikiamas sutarčių ir dokumentų formas iš Užimtumo tarnybos svetainės.

Profesinio mokymo teisinė aplinka:

Visa profesinio mokymo veikla yra reglamentuojama Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, profesinio mokymo įstatymu, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu ir kitais teisės aktais.

Norite Sužinoti Daugiau?

Jei norite gauti daugiau informacijos apie profesinio mokymo galimybes, susisiekite su Užimtumo tarnybos konsultantu savo mieste. Taip pat galite parsisiųsti reikiamus dokumentus ir sužinoti daugiau iš Užimtumo tarnybos svetainės.