Animatorių darbas. Ko verta išmokti?

Dauguma vyresnio amžiaus žmonių, o ir dažnas jaunuolis, išgirdę terminą „animatorius“ arba „laisvalaikio animacija“, pagalvos apie animacinius filmukus. Normalu, nes mes pratę taip vartoti žodžio šaknį „animator“. Tačiau iš lotinų kalbos „animator“ reiškia „įnešantį kažką į gyvenimą“, o „anima“ reiškia sielą. Iš čia ir reanimacija.

Pasigilinus į išsamius tokių darbo skelbimų aprašymus, dažniausiai sužinoma, jog reikės organizuoti pramogas, žaidimus ir rūpintis vaikų užimtumu ir aišku gražiausiai skamba žodžiai „patirtis nebūtina“ ir „apmoko vietoje“. Taigi galima pagalvoti: „Aš juk dievinu organizuoti pramogas ir dar turiu jaunesnius pusbrolius ir pusseseres, tai ir su vaikais dirbt moku – šis darbas tiesiog skirtas man!“. Tačiau tik vaikų rūpinimusi animatoriaus darbas neapsiriboja.

Laisvalaikio animacija, tai poilsio organizavimas viešbučio svečiams – tiek mažiems, tiek dideliems. Nors ši paslauga dar neprigijo Lietuvoje, tačiau užsienyje tai tapo standartu. Pas mus vis dar priimta manyti, jog animatorių darbas apsiriboja tik iki turistų skatinimo aktyviai ilsėtis, kartu žaidžiant nepaisant amžiaus, socialinio statuso, fizinio pasiruošimo ar pomėgių. Bet pagrindinis laisvalaikio animacijos vaidmuo turizme ir rekreacijoje, tai tarpasmeninių santykių vystymas, kuris remiasi didžiąja dalimi kontaktu su kitu žmogumi ir patirtimi, įgyta turistinių išvykų metu. Laisvalaikio animacija padeda pažinti lankomą vietą, naujus žmones, regioną, kultūrą ar vietines tradicijas. Svarbiausias viešbučių tikslas samdant laisvalaikio animatorius, tai ateities pajamų didinimas. Juk patenkintas klientas, tai dar ir nemokama reklama. Dėl to animatoriams keliami nemenki reikalavimai.

Animatorius privalo gebėti užmegzti kontaktą su įvairaus amžiaus, skirtingų pomėgių ir pažiūrų turistais. Jo darbe ypatingai svarbu sugebėti prisitaikyti prie įvairių situacijų ir žmonių. Šiame darbe reikalaujamas teigiamas nusiteikimas, beribis optimizmas. Darbas privalo būti atliekamas su entuziazmu bei aistra ir nesvarbu kaip jautėsi, privalai puikiai atlikti savo vaidmenį. Visą laiką esi tam tikra prasme aktorius.

10 reikalavimų animatoriams:

  • Geranoriškumas;
  • Kantrybė ir dėmesys kitam žmogui (šiuo atveju dėmesys svečiui – turistui);
  • Prieinamumas (neretai būna, kad animatoriui tenka skirti dar daug laiko pasiruošimui kitai darbo dienai);
  • Punktualumas (visada reikia būti ne tik laiku, o dar ir anksčiau);
  • Švara ir tvarkingumas (uniforma yra darbdavio ir darbuotojo vizitinė kortelė);
  • Dėmesys kalbos kultūrai (keiksmažodžiai yra nepriimtini);
  • Saikingas alkoholio vartojimas ne darbo metu;
  • Visiškas atsisakymas nuo kitų svaigiųjų medžiagų;
  • Vengimas kalbėti asmeninėmis temomis;
  • Būti diskretiškam klientų ir darbdavių atžvilgiu.

Dažniausiai pagrindinis vasaros darbų tikslas yra užsidirbti, o dirbant užsienyje dar ir pakeliauti. Bet animatoriaus darbas tai dar ir nepaprasta gyvenimo mokykla – nuotykiai. Pinigų gavimas, tai ne vienintelis tokio darbo privalumas. Animatorius gali užmegzti daug naudingų pažinčių, išmokti įvairių užsienio kalbų, įgyti kosmopolitinių kompetencijų, pažinti save, išmokti planuoti ir susitvarkyti su stresu ir net pabūti žvaigžde. Prieš pasiryžtant dirbti tokį darbą, patartina išmanyti jo specifiką, juk laisvalaikio animatoriumi negimstama. Trumpi mokymai ne tik teoriškai supažindina, bet ir praktiškai paruošia animatorius. Visos įgytos praktinės žinios gali būti panaudos tiek dirbant užsienio viešbučiuose, tiek organizuojant renginius Lietuvoje. O kompetentingas ir patyręs darbuotojas visada turi didesnes ir palankesnes galimybes darbo rinkoje.