fbpx

EFEKTYVUS VADOVAVIMAS


„Geras vadovavimas — tai sugebėjimas savo valia ir entuziazmu sutelkti žmones puikiam darbui“.

Organizuojant vidinius personalo mokymus vienos organizacijos darbuotojams programos yra pritaikomos atsižvelgiant į organizacijos specifiką, mokymų tikslus, išsakytus poreikius.

Mokymų tikslas: Suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurie padėtų ugdyti vadovavimo, problemų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo įgūdžius.

Mokymų vieta: Užsakovo patalpos arba nuotoliniu būdu.

Mokymų data: pagal susitarimą.

- Pagal poreikį pritaikyta mokymų programa;
- Mokomoji medžiaga kiekvienam dalyviui;
- Priemonės, reikalingos mokymams;
- Profesionalus lektorius;
- Pažymėjimai.

Mokymų metodai:
- individualios bei grupinės praktinės užduotys, analizė, aptarimas;
- situacijų modeliavimas ir jų analizė bei aptarimas,
- vaizdo pavyzdžiai.
Po praktinių užduočių įgytos patirtys ir elgesio modeliai bus aptariami ir įprasminami bei pateikiamos mokymų vadovės įžvalgos, pastebėjimai.

Lektorė: psichologė Veronika Toleikė. Psichologijos bakalaurė ir magistrė, Lietuvos psichologų sąjungos narė. Geštalto psichoterapijos praktikė. Lektorė, mokymų trenerė, suaugusiųjų mokymo programų sudarytoja, turinti didelę praktinę patirtį mokymuose bei konsultavime. Mokymo centre dėsto pareigūnams psichologinio pasirengimo kursus, organizuoja intervizijas psichologams, veda kvalifikacijos tobulinimo mokymus organizacijų darbuotojams. Teikia psichologines konsultacijas, veda psichologines grupes bei mokymus.

Nagrinėjamos temos:
Komandos mikroklimato kūrimas;
Ryšio su komanda kūrimas.
Konstruktyvi kritika ir pagyrimai.
Vadovo vaidmuo ir prioritetai.
Vadovo ir lyderio savybės.
Neproduktyvūs lyderiavimo stiliai
Ryšio kūrimas su „sunkiais“ darbuotojais.
Kontrolės procesas ir grįžtamasis ryšys.
Darbuotojų motyvavimo svarba ir pagrindiniai principai.
Nematerialus darbuotojų skatinimas.
Neformali komunikacija darbo vietoje.
Konfliktų sprendimo ir valdymo būdai.
Kas kelia ir kas mažina emocinę įtampą?
Gandai, kaip juos suvaldyti?


Mokymų programa:

9.00 – 10.30
Komandos mikroklimato kūrimas;
Ryšio su komanda kūrimas.
Konstruktyvi kritika ir pagyrimai.
Praktinės užduotys.
10.00 – 10.15 Pertraukėlė
10.40 – 12.00
Vadovo vaidmuo ir prioritetai.
Vadovo ir lyderio savybės.
Neproduktyvūs lyderiavimo stiliai
Ryšio kūrimas su „sunkiais“ darbuotojais.
Kontrolės procesas ir grįžtamasis ryšys
Praktinės užduotys.

12.00 – 13.00 Pietūs

13.00 – 14.30
Darbuotojų motyvavimo svarba ir pagrindiniai principai.
Nematerialus darbuotojų skatinimas.
Neformali komunikacija darbo vietoje.
Praktinės užduotys.

14.30 – 14.45 Pertraukėlė

14.45 – 16.15
Konfliktų sprendimo ir valdymo būdai.
Kas kelia ir kas mažina emocinę įtampą?
Psichologinis smurtas darbe.
Praktinės užduotys ir diskusijos.
Mokymų aptarimas ir apibendrinimas. Pažymėjimų įteikimas.

Kaina: 100€

Tipas: Vidiniai mokymai
Lygis: visiems
Išduodamas mokymų baigimo pažymėjimas:
Finansuojami Užimtumo tarnybos:
Organizuojama kalbomis:
Trukmė: 8 ak.val.
Organizatorius: Judruma, UAB
Mokymų ir kursų temos


Kaina: 100€