Tuvlita, UABAdresas: Lentvario g. 7A, Vilnius; Jovarų g. 2, Kaunas.
Telefono numeris: (8 5) 266 16 66 (Vilniaus padalinio); +370 64014959 (Kauno padalinio)
Tinklapis: http://www.tuvlita.lt/lt/mokymai

Turite klausimų?  Pateikti užklausą

Aprašymas

Lietuvos Vokietijos UAB TUVLITA atlieka šias paslaugas:Būklės įvertinimas:Darbdaviui yra labai svarbu žinoti tikrąją saugos darbe būklę savo įmonėje. Objektyviai įvertinti ir geriausiai apie tai Jam gali pasakyti nešališki išorės specialistai.   Mes siūlome pasinaudoti mūsų specialistų kompetencija ir patirtimi bei pasitelkti juos atlikti Jūsų įmonės kompleksinį saugos darbe ar atskirų jos sričių: -         darbuotojų saugos ir sveikatos / darbo teisės;-         priešgaisrinės saugos;-         civilinės saugos; -         saugos elektros ūkyje būklės patikrinimą. Patikrinimo metu vadovaujamės atitinkamomis įmonės ekonominės veiklos sritis reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. Vietoje konsultuojame Jūsų įmonės darbuotojus jiems svarbiais klausimais.   Nauda:   Atlikus pasirinktų saugos sričių dokumentacijos patikrinimą būtų nustatytas Jūsų įmonės vidinių norminių dokumentų atitikimas naujausiems teisės aktų reikalavimams.   Fizinės būklės patikrinimo metu yra atkreipiamas dėmesys į pastebėtus trūkumus, pateikiamos išvados ir pasiūlymai dėl saugių darbo sąlygų, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos Jūsų įmonėje.Konsultavimas:Pasiklydote saugą darbe, priešgaisrinę ir civilinę saugą, elektrosaugą reglamentuojančių norminių aktų labirintuose? Abejojate ar priimtas sprendimas teisingas? Kažkur girdėjote, bet nerandate kur tai parašyta? Reikia patarimo? Atsitiko nelaimė? Konsultuojame:- darbuotojų saugos ir sveikatos; - profesinės rizikos vertinimo; - darbo teisės; - nelaimingų atsitikimų tyrimo; - darbuotojų mokymo ir atestavimo; - priešgaisrinės saugos; - civilinės saugos; - saugos elektros ūkyje.Kompleksinis aptarnavimas:Mes suprantame, kad įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas yra vienas didžiausių Jūsų rūpesčių, nuolat reikalauja išskirtinio dėmesio ir Jus atitraukia nuo kitų svarbių darbų. Mes siūlome šiais rūpesčiais pasidalinti su mumis. Mes siūlome Jūsų įmonės kompleksinį aptarnavimą - tai samdomos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas, konsultavimas priešgaisrinės, civilinės saugos ir darbo teisės klausimais, šių sričių dokumentacijos rengimas ilgalaikės sutarties pagrindu. Privalumai Jums: Pasirinkę kompleksinį aptarnavimą Jūs nuolat naudositės visomis susitartomis paslaugomis viena kaina. Neatsiras jokių papildomų mokėjimų (pvz.: už dokumentacijos rengimą, konsultacijas, tiriant nelaimingus atsitikimus, nenumatytus iškvietimus ir kt.)  Bendromis pastangomis būtų sukurta darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės sistema ir užtikrintas nuolatinis saugos prevencinių priemonių įgyvendinimas Jūsų įmonėje.Dokumentacijos rengimas:Kiekvienoje bet kokia ekonomine veikla užsiimančioje įmonėje privalo būti parengti vidiniai darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę ir civilinę saugą, vidinę įmonės darbo tvarką ir kt. reglamentuojantys dokumentai. Šie vidiniai įmonės dokumentai visuomet turi atitikti galiojančių teisės aktų nuostatas, taip pat privalo būti koreguojami pasikeitus darbo organizavimui, pakeitus gamybos procesus, įdiegus naujus įrengimus ir pan. Kai kurie vidiniai dokumentai privalo būti suderinti su kompetentingų institucijų pareigūnais. Naujai besikuriančiose įmonėse ši dokumentacija turi parengta dar iki veiklos pradžios.  Profesinės rizikos vertinimas:Profesinė rizika – traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir/ar pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio. Profesinės rizikos vertinimo organizavimas įmonėje yra darbdavio pareiga. UAB TUVLITA yra atestuota atlikti darbo aplinkos rizikos veiksnių tyrimus. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotas „Įstaigos atestavimo rizikos veiksnių tyrimui“  pažymėjima Nr. PR-28 ir Nr. PR14.Mokymai:UAB TUVLITA Mokymo centras rengia formalius bei daugelį neformalių DSS mokymų.Civilinė sauga:Mes siūlome vadovaudamiesi Civilinės saugos departamento prie KAM (CSD) direktoriaus patvirtinta metodika rengiame civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planus, juos deriname su CSD, konsultuojame įgyvendinant plane numatytas priemones. - konsultuojame sudarant metinius civilinės saugos darbo planus, rengiant atsakingų asmenų pareigines instrukcijas, įsigyjant darbuotojų asmenines apsaugines priemones ir pan.

Kursų temos


Visi šio organizatoriaus kursai:


Pavadinimas
Laikas (vieta)

Atsiliepimai


Kolkas nėra jokių atsiliepimų.
Parašykite atsiliepimą: