Vokietijos vadybos ir ekonomikos akademijos kursai „Projektų valdymas. Praktikumas” (Eksperto lygis)

Pradžia » Kursai » Vadovavimas ir verslas » Projektų valdymas » Vokietijos vadybos ir ekonomikos akademijos kursai „Projektų valdymas. Praktikumas” (Eksperto lygis)

Tipas: Kursai
Lygis: Pažengusiems
Baigimo pažymėjimas: Išduodamas
Užimtumo tarnyba: Nefinansuoja
Kalba: Lietuvių
Trukmė: 3 mėn. (145 ak. val.)
Organizatorius: Tarptautinis menedžmento institutas, VšĮ

Kaina: 2150€

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

2024-10-12

Internetu

Zoom platforma, nuo 10 iki 14 val.

2024-10-12

Vilniuje

Sodų g. 14, viešbutis "Panorama", nuo 10 iki 14 val.

Lektoriai

Kursų dėstytojas (Tutor), VGTU magistras, Open UK diplomas.

Statybos įmonės vadovas, keliautojas, buriuotojas. Ekonomikos ir vadybos akademijos (AFW, Vokietija) dėstytojas-konsultantas.

Virš 22 metų projekto vadovo darbo patirtis.

Organizacijų konsultavimas projektų valdymo srityje. Mokomosios metodinės medžiagos ir teminių seminarų rengimas.


Populiarus Vokietijos ekonomikos ir vadybos akademijos (AFW) kursas.

KURSO PASKIRTIS:
projektinio darbo specialistų parengimas, kurį patvirtina tarptautiniu mastu pripažintas AFW akademijos diplomas (Vokietija). Kursai pagilina žinias ir ugdo projektų realizavimo įgūdžius. Jų metu pagrindinis dėmesys skiriamas tinkamų projektų temų paieškai, pagrindimui ir įgyvendinimui. Kursų paskirtis neapsiriboja procesiniu metodu. Jų metu organizacinės problemos nagrinėjamos integraliai, funkciniais požiūriais. Didelė reikšmė teikiama gebėjimui taikyti žinias praktikoje, vertinant, demonstruojant mąstymo griežtumą, taikant kritinį metodą, vadovaujantis nuojauta ir mąstant inovatyviai.

Pagrindinis kursų tikslas – inovatyvaus mąstymo kokybės gerinimas, remiantis įgytomis žiniomis ir išsiugdytais įgūdžiais.

MOKYMŲ NAUDA:
• Sprendžiamos raktinės veiklos problemos.
• Ugdomi darbo sudėtingomis sąlygomis įgūdžiai.
• Gerinama raktinių užduočių sprendimo kokybė, įtvirtinant ir tobulinant projektų rengimo, planavimo ir įgyvendinimo įgūdžius.
• Įvaldomi finansinio projektų vertinimo metodai.
• Plėtojami įvairių projekto variantų kritinės analizės ir įgyvendinimo metodai.
• Ugdomi projektiniam darbui reikalingi tarpasmeninio bendravimo ir lyderystės įgūdžiai.

MOKYMŲ PROCESAS:
• Aktyvūs praktiniai seminarai – vyksta šeštadieniais nuo 10.00 iki 14.00 val. Iš viso 6 praktiniai seminarai su diplominio projekto ginimu. Tiesioginiai užsiėmimai, įskaitant transliacijas per „Zoom“ platformą, viešbučio konferencijų centre (Vilniuje). Arba nuotoliniu būdu, naudojantis „Zoom“ platforma.
• Mokomoji medžiaga. Savarankiškas darbas su interaktyvia mokomąja medžiaga. Kursų pagrindą sudaro specialiai parengti vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, pratybų sąsiuvinių užduočių atsakymai. Mokomoji medžiaga lieka klausytojui.
• Rašomieji darbai. Studentas atlieka 2 rašomuosius darbus. Darbai patikrinami ir grąžinami studentams su dėstytojo pastabomis ir komentarais.
• Dėstytojai konsultantai. Seminarus veda atestuoti dėstytojai, turintys aukštą kvalifikacijos lygį ir didelę praktinę patirtį.
• Dėstytojo pagalba ir asmeninės konsultacijos telefonu, elektroniniu paštu.
• Vienos dienos intensyvi sekmadieninė mokykla.
• Diplominio projekto parengimas ir pristatymas.

Baigimo dokumentas – prestižinis Vokietijos ekonomikos ir vadybos akademijos diplomas.

Mokymų programa:

1. PROJEKTO PASIRINKIMAS:
preliminaraus pasirinkimo įvertinimas; projektai ir kriterijai. Projektinio darbo šaltiniai. Kas gali padėti ir kas gali sutrukdyti? Tyrimo metodai: kiekybiniai ir kokybiniai. Sąrankos formavimas: atsitiktinė sąranka; pasirinkimas pagal grupes; sąrankos dydis; tikrumas. Trianguliacija. Trianguliacijos formos. Duomenų rinkimas: pirminiai ir antriniai duomenys. Informacijos šaltiniai. Dokumentacija. Apklausos ir anketavimas. Interviu. Stebėjimas. Fokuso grupės. Darbas su duomenimis. Duomenų tipai ir dažnumas. Duomenų skalių sudarymas. Vidurkių, koreliacijos, duomenų paskirstymo suvokimas. Duomenų paskirstymas. Standartiniai nuokrypiai. Tikimybė. Duomenų analizė ir rezultatai. Projektų temų pavyzdžiai: užsakymų realizavimas; biudžeto, atskaitomybės tobulinimas. Personalo valdymo priemonių vertinimas; konkurencinių pranašumų valdymas; organizacinių reformų vertinimas; inovacijų valdymas; komunikacijų tobulinimas.

2. PROJEKTO RENGIMAS IR PLANAVIMAS:
paskirties ir tikslų apibrėžimas; galimybės ir grėsmės; sąnaudos ir nauda. Rizikos įvertinimas ir rizikos valdymo strategijos. Situacijų planas. Projekto gyvavimo ciklas. Projekto valdymo modelis. Projekto planavimas: Ganto diagramos; kritinis kelias. Sąnaudų, pajamų ir naudingumo įvertinimas.

3. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS:
komandos narių pareigų apibrėžimas; personalo rengimas; monitoringas. Projekto vykdymo eigos ataskaitos; pasitarimai; kontrolė. Proceso valdymas. Rizikų analizė ir problemų sprendimas.

4. PROJEKTO UŽBAIGIMAS:
užbaigimo planavimas, baigiamosios užduotys. Užbaigimo problemos. Projekto įvertinimas: projekto turinio suformulavimo, projekto planavimo, projekto įgyvendinimo etapuose. Formalusis įvertinimas. Rezultatų analizė ir ataskaita.

5. FINANSINIS PROJEKTO VERTINIMAS:
vertinimo metodai. Atsipirkimo terminas. Skaičiuojamoji pelno norma. Pinigų vertė laiko požiūriu. Diskontuoti pinigų srautai. Analizė DCF metodu. Grynoji dabartinė vertė (NPV). Sunkumai, taikant NPV metodą. Vidinės grąžos koeficientas (IRR). Praktinės rekomendacijos: infliacija, apmokestinimas. Investicijos praktikoje. Nefinansinių vertinimo priemonių ir politinių procesų naudojimas.

6. KOMANDINIS DARBAS:
efektyvumo faktoriai. Projekto vadybininko vaidmuo. Komandos ir jų narių vaidmenys. Darbas su aukščiausiąja vadovybe ir suinteresuotomis šalimis. Santykių kūrimas organizacijose. Tarpasmeninės įtakos politika.

Iki 2024 m. kovo 31 d. taikoma iki 15 % nuolaida.

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos