fbpx

Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų antikorupcinių kompetencijų stiprinimas: praktiniai patarimai kaip sėkmingai prisidėti formuojant korupcijai atsparią aplinką.

Pradžia » Kursai » Profesiniai kursai » Mokymai medicinos darbuotojams » Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų antikorupcinių kompetencijų stiprinimas: praktiniai patarimai kaip sėkmingai prisidėti formuojant korupcijai atsparią aplinką.

Tipas: Kursai
Baigimo pažymėjimas: Išduodamas
Užimtumo tarnyba: Nefinansuoja
Kalba: Lietuvių
Trukmė: 1 d. (4 ak. val.)
Organizatorius: Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kompetencijų raidos centras

Kaina: 108€

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

2023-10-11

Nuotoliniai

09.00 iki 12.15val.

Mokymų lektorius Dr. Raimundas Kalesnykas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės ir technologijų instituto profesorius, sertifikuotas antikorupcinės vadybos sistemos ISO 37001:2016 auditorius ir konsultantas, padedantis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms diegti antikorupcinės vadybos, rizikų bei atitikties valdymo sistemas, įgyvendinti korupcijai atsparios aplinkos atitikties, interesų konfliktų valdymo, pranešėjų apsaugos bei antikorupcinio sąmoningumo ugdymo ir vidinių mokymų programas. Turi didesnę nei 2000 ak. valandų nacionalinių ir tarptautinių ekspertinių mokymų vedimo viešojo sektoriaus ir verslo kompanijų įvairaus lygio vadovams bei darbuotojams, valstybės tarnautojams ir pareigūnams patirtį. Taip pat turi daugiau kaip 10 metų praktinio darbo patirties diegiant antikorupcinės vadybos sistemas viešojo sektoriaus organizacijoms, atliekant vidaus ir išorinius auditus tarptautinėse verslo kompanijose. Nuo 2008 metų kaip ekspertas dirba įvairiuose tarptautinėse organizacijose (ESBO, UNODC, USAID, EK, CEPOL, ECORYS, UK Safeworld ir kt.), kur prisidėjo įgyvendinant teisinės sistemos ir antikorupcines reformas Kirgizijoje, Tadžikistane, Kazachstane, Ukrainoje, Kosove, Azerbaidžane ir kt. valstybėse. Nuo 2019 m. kaip ekspertas teikia konsultacijas ir techninę pagalbą Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų generaliniam direktoratui (DG HOME) kovos su korupcija srityje.

Mokymai skirti: LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių sveikatos sistemos įstaigų, savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų, taip pat farmacine veikla užsiimančių organizacijų ir/ar jų struktūrinių padalinių vadovai, už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi asmenys, atitikties ir vidaus audito funkcijų vykdytojai, taip pat valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai.

Mokymų tikslas:

stiprinti sveikatos sistemos ir sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų kompetencijas bei formuoti antikorupcines nuostatas prisidedant prie skaidrios ir korupcijai atsparios organizacinės kultūros kūrimo

Mokymų uždaviniai:

supažindinti su korupcijos prevencijos sisteminiais pokyčius (teisinio reguliavimo, vadybos standartų panaudojimo, elgsenos nuostatų diegimo) kuriant antikorupcinę aplinką sveikatos priežiūros ir kitose sveikatos sistemos įstaigose
suteikti praktinių žinių dėl privalomų antikorupcinės atitikties reikalavimų įgyvendinimo susidūrus su korupcinio pobūdžio apraiškomis bei pasirenkant tinkamą elgsenos sprendimą išvengiant korupcijos rizikos vykdant darbines funkcijas
pateikti praktines rekomendacijas, kaip pa(si)rinkti ir kokias korupcijos prevencijos priemones naudoti užtikrinant veiksmingą antikorupcinės aplinkos įgyvendinimą sveikatos priežiūros ir kitose sveikatos sistemos įstaigose

Mokymų programa:

Mokymų turinys/programa:

Mokymų sesija 1: Nauji ir privalomi antikorupciniai reikalavimai sveikatos sistemos įstaigoms

Korupcijos prevencijos pokyčių tendencijos
(Ne)skaidrumo ir pažeidžiamumo priežastys ir rizikos nustatymas, korupcijos „atvejų“ pristatymas ir aptarimas
Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo praktika: klaidos, sprendimai, darbuotojų į(si)traukimas
Darbuotojų vertybės ir įsipareigojimai formuojant antikorupcines nuostatas bei pagal tai parenkant ir įdiegiant į organizacijos veiklos procesus korupcijai atsparias priemones
Mokymų sesija 2: Organizacijos darbuotojų antikorupcinės elgsenos valdymo procesas

Darbuotojų elgesio variantai susidūrus su korupcinio pobūdžio apraiškomis (praktinės situacijos, analizė, sprendimai)
Antikorupcinės atitikties funkcija organizacijoje: priskirtinumas, reikalavimai, kompetencija, dalyvavimas formuojant antikorupcinę kultūrą
Darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo ugdymo kryptys, ištekliai, įtraukimas, nauda
Antikorupcinės aplinkos veikimo monitoringas, veiksmingumo matavimo ir sėkmės rodikliai bei atsakomybė už atitikties reikalavimų neįgyvendinimą

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos