Psichologinio klimato darbe gerinimas: naujas požIūris į darbo organizavimą

Pradžia » Kursai » Vadovavimas ir verslas » Personalo valdymas » Darbuotojų motyvacija » Psichologinio klimato darbe gerinimas: naujas požIūris į darbo organizavimą

Tipas: Vidiniai mokymai
Lygis: visiems
Baigimo pažymėjimas: Išduodamas
Užimtumo tarnyba: Nefinansuoja
Kalba: lietuvių
Trukmė: 8 ak. val.
Organizatorius: Judruma, UAB

Kaina: 1000€

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

Derinama individualiai

Internetu

Derinama individualiai

Vilniuje

“Net jei iškart ir nepavyksta įveikti nesutarimų, galima bent jau pasistengti sukurti pasaulį, kuriame būtų pripažįstama nuomonių įvairovė”. John F. Kennedy

Organizuojant vidinius personalo mokymus vienos organizacijos darbuotojams programos yra pritaikomos atsižvelgiant į organizacijos specifiką, mokymų tikslus, išsakytus poreikius.

Mokymų programa skirta vadovams, skyrių, padalinių vadovams, personalo vadovams, projektų vadovams.

Mokymų tikslas: Išsiaiškinti nuo ko priklauso geras psichologinis klimatas organizacijoje, kokią įtaką daro vadovas santykiams kolektyve bei kokią reikšmę psichologiniam klimatui turi vadovavimo stilius. Supažindinti su psichologinio klimato ir pasitenkinimo darbu sąsajomis. Pateikti rekomendacijas kaip palaikyti gerą psichologinį klimatą kolektyve.

Lektorė: psichologė Gintarė Radvinskienė. Psichologijos bakalaurė ir magistrė (2003-2011), nuo 2007 metų dirbanti klientų ir personalo konsultavime, turinti praktinę patirtį mokymuose, intervizijų moderavime, išvykų, saviugdos, terapinių renginių organizavime. Mėgstamiausios mokymų temos susijusios su emocinės įtampos įveika ir valdymu, vidinių ir tarpasmeninių konfliktų sprendimu, motyvacijos didinimu bei darbo našumo kėlimu, sėkmingu bendravimu ir bendradarbiavimu, kūrybiškumo bei sąmoningumo ugdymu, asmenybės tobulinimu, laiko planavimu ir kt. Taiko aktyvaus mokymosi metodiką, kuri padeda greičiau susieti teoriją ir praktiką. Naudoja metaforinių-asociatyvinių kortelių metodikas, mindfulness, regresinės terapijos bei Sedonos (emocijų paleidimo) praktikas. Nuolat tobulina savo kompetencijas dalyvaudama įvairiuose mokymuose ir seminaruose.

Nagrinėjamos temos:

Efektyviai dirbanti organizacija. Palankus darbo klimatas.
Darbuotojų tarpusavio supratimas ir emocinis intelektas.
Psichologinį klimatą įtakojantys veiksniai.
Pagrindiniai psichologinio klimato aspektai.
Psichologinis klimatas dirbant nuotoliniu būdu.
Vadovo įtaka psichologiniam klimatui organizacijoje.
Komunikacija organizacijoje.
Kontrolė organizacijoje ir jos funkcijos.
Konfliktų sprendimo būdai darbe – kodėl jums tai turi rūpėti?
Mobingas darbe.
Darbuotojų teigiamų nuostatų formavimosi skatinimas.
Rekomendacijos, kaip palaikyti gerą psichologinį klimatą kolektyve.

Mokymų vieta: Užsakovo patalpos arba nuotoliniu būdu.
Mokymų data: pagal susitarimą.
Mokymų trukmė: 6 - 8 ak.val.
- Pagal poreikį pritaikyta mokymų programa;
- Mokomoji medžiaga kiekvienam dalyviui;
- Priemonės, reikalingos mokymams;
- Profesionalus lektorius;
- Pažymėjimai.
Mokymų metodai:
- individualios bei grupinės praktinės užduotys, analizė, aptarimas;
- situacijų modeliavimas ir jų analizė bei aptarimas,
- vaizdo pavyzdžiai.
Po praktinių užduočių įgytos patirtys ir elgesio modeliai bus aptariami ir įprasminami bei pateikiamos mokymų vadovės įžvalgos, pastebėjimai.

Mokymų programa:

9.30-11.00 Programos įvadas.
Organizacinis ir psichologinis klimatas.
Pagrindiniai organizacinio ir psichologinio klimato skirtumai.
Pagrindiniai psichologinio klimato aspektai.
Psichologinį klimatą įtakojantys veiksniai.
Psichologinis klimatas, dirbant nuotoliniu būdu.
Praktinės užduotys. Aptarimas.

11.00-11.10 Kavos pertraukėlė

11.10-12.40
Vadovavimo stiliaus įtaka psichologiniam klimatui.
Ką lemia vadovavimo stilius?
Pagrindinių vadovavimo stilių apžvalga ir aptarimas.
Komunikacija ir kontrolė organizacijoje.
Komunikacijos svarba organizacijoje;
Pagrindiniės komunikacijos kliūtys;
Kontrolė organizacijoje ir jos funkcijos.
Praktinės užduotys. Aptarimas.

12.40-13.20 Pietūs

13.20-14.50
Darbuotojų pasitenkinimas darbu.
Pagrindiniai pasitenkinimą darbu didinantys veiksniai;
Psichologinio klimato ir pasitenkinimo darbu sąsajos.
Darbuotojų motyvacija.
Kiek ir kaip psichologinis klimatas darbe įtakoja motyvaciją?
Pagrindinės motyvavimo priemonės.
Praktinės užduotys. Aptarimas

14.50-15.00 Kavos pertraukėlė

15.00-16.30
Konfliktai organizacijoje ir psichologinis klimatas:
Pagrindinės konfliktų priežastys;
Konfliktų valdymo strategijos;
Konfliktų įtaka organizacijos klimatui.
Mokymų aptarimas ir apibendrinimas.

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos