PERSONALO ADMINISTRAVIMAS 2024: Dokumentų valdymo aktualijos ir darbo teisės pokyčiai

Pradžia » Kursai » Viešasis sektorius ir teisė » Biuro administravimo kursai » PERSONALO ADMINISTRAVIMAS 2024: Dokumentų valdymo aktualijos ir darbo teisės pokyčiai

Tipas: Seminarai, konferencijos
Lygis: Visiems
Baigimo pažymėjimas: Išduodamas
Užimtumo tarnyba: Nefinansuoja
Kalba: Lietuvių
Trukmė: 6 ak. val.
Organizatorius: Administracijos darbuotojų asociacija

Kaina: 76€

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

2024-02-01

Internetu

Mokymai prasideda 10 val.

Lektoriai

UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė
Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija). Lektorė mokymuose derina tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus.
Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės, personalo bei dokumentų valdymo klausimais, atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose, parengusi keletą metodinių priemonių. 2014 m. su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė monografija „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m. praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei personalui patirties.
Taip pat dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos narė.


Dokumentų valdyme Lietuvoje siekiama atsisakyti popierinių dokumentų, o valdyti įrašus, atsisakyti parašų dokumentuose, nebenumeruoti užbaigtų bylų lapų, leisti popierinius dokumentus skaitmenizuoti ir tokius vaizdus saugoti, sunaikinant originalus ir kt. Šie procesai turi nemažą įtaką ir specifinei sričiai – personalo dokumentų valdymui. Seminare sužinosite, kaip pagal naujus dokumentų valdymo reikalavimus galima supaprastinti personalo procesus ir palengvinti administravimą. Kokių perteklinių funkcijų reikėtų atsisakyti, kaip pagreitinti personalo dokumentų apyvartą. Aktualus klausimas – ką reikia keisti darbdaviams savo personalo administravime, kokias naujas taisykles, tvarkas ir politikas būtina pasirengti, ar reikia keisti darbo sutartis, aprašymus ir pan.?

Seminare susipažinsite su naujausiais Darbo kodekso pakeitimais bei praktiniais patarimais, kaip juos integruoti į įstaigos personalo administravimą, kokios dažniausios rizikos dėl to gali kilti. Aptarsime darbo ginčų prevencijos galimybes bei aktualią teismų praktiką.

Mokymų programa:

Personalo procesų optimizavimas, atsisakant nereikalingų dokumentų

Parašų dokumentuose atsisakymas;
Popierinių dokumentų skaitmeniniams ir naikinimas;
Bylų formavimo ir tvarkymo supaprastinimas.
Personalo dokumentų planavimas:

Asmens bylos, jų poreikis ir/ar privalomumas;
Personalo įrašų valdymas;
Elektroniniai personalo dokumentai.
Personalo dokumentų apyvarta:

Registravimo pokyčiai;
Darbuotojų supažindinimo galimybės;
Ilgai saugomų bylų tvarkymo pakeitimai ir kt.
Vidaus teisės aktų rengimas, keitimas ar papildymas (pakeistos Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos):

Įsakymų rengimo pokyčiai;
Pareigybių aprašymai;
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika ir kt.
Darbo sutartis:

Reikalavimai darbo sutarties sudarymui (nauja pavyzdinė forma).
Darbo kodekso papildymai dėl naujų darbo santykių aspektų, apie kuriuos darbuotojas turi būti informuojamas (darbo sutartimi ar kitu dokumentu) iki darbo pradžios.
Darbo sutarties keitimas.
Darbo sutarties nutraukimo įforminimas.
Darbo ir poilsio laiko įforminimas:

Papildomų poilsio dienų suteikimo pokyčiai darbuotojams, auginantiems vaikus;
Reikalavimų komandiruotėms, darbo laiko režimo nustatymui, laisvo laiko suteikimui pakeitimai;
Atostogų įforminimas ir kt.

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos