Pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa T54092201

Pradžia » Kursai » Profesiniai kursai » Mokymai pedagogams » Pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa T54092201

Tipas: Kursai
Lygis: Pradedantiesiems
Baigimo pažymėjimas: Išduodamas
Užimtumo tarnyba: Finansuoja
Kalba: Lietuvių
Trukmė: 102 d. (810 ak. val.)
Organizatorius: Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

Kaina: 900€

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

2024-05-27

Internetu

Nuotoliniu būdu

2024-09-02

Internetu

Nuotoliniu būdu

Programos paskirtis. Pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą pedagogo padėjėją, kuris gebėtų padėti pedagogui organizuoti ugdymo procesą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, savarankiškai teikti individualizuotą pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, tobulinti savo profesines kompetencijas.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs pedagogo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir (arba) nevalstybinėse ugdymo įstaigose.
Pedagogo padėjėjo tipinės darbo priemonės: priemonės, reikalingos ugdomajai veiklai realizuoti – informacinės ir komunikacinės technologijos, ugdymo priemonės, metodinė medžiaga, elektroninės ugdymui skirtos platformos.
Pedagogo padėjėjo tipinės darbo sąlygos: dirbama patalpoje, lauke, būdingas individualus ir komandinis darbas; darbas uždarose patalpose (klasėse, kabinetuose ir kt.), atvirose erdvėse (lauke); privalo dėvėti specialius darbo drabužius (jei būtina) ir laikytis darbų saugos reikalavimų, kaip reikalaujama konkrečios veiklos srities.
Pedagogo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos reikalavimais, švietimą, specialųjį ugdymą reglamentuojančiais, vaiko gerovę užtikrinančiais teisės aktais, užtikrina asmens duomenų apsaugą, laikosi pedagogų etikos kodekso normų, pagarbos vaikui ir jo šeimai, pozityvaus bendravimo, komandinio darbo nuostatų, vertybių, siekia nuolatinio profesinio tobulėjimo, žinių atnaujinimo.
Pedagogo padėjėjas veiklą atlieka savarankiškai pagal pedagogo pateiktas užduotis.

Mokymų programa:

Mokymų metu mokysimės:
1. Padėti pedagogui pritaikyti ugdymo turinį specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui.
2. Padėti pedagogui taikyti efektyvias ugdymo, vertinimo strategijas.
3. Padėti mokiniui pasiekti mokymosi rezultatus, bendradarbiaujant su pedagogu.
4. Parengti ir (ar) pritaikyti mokiniams tinkamą ugdymui skirtą aplinką pagal pedagogo nurodymus.
5. Kaupti informaciją apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio mokymąsi.
6. Analizuoti savo veiklą ir numatyti jos tobulinimo kryptis.
7. Pasirinkti profesinio tobulėjimo formą, būdus ir priemones.

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos