Nuotoliniai darbuotojų civilinės saugos mokymai

Pradžia » Kursai » Profesiniai kursai » Darbų saugos mokymai » Nuotoliniai darbuotojų civilinės saugos mokymai

Tipas: Kursai
Baigimo pažymėjimas: Nėra
Užimtumo tarnyba: Nefinansuoja
Trukmė: 2 ak. val.
Organizatorius: Saugi darbovietė, MB

Kaina: Nemokamai

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

Derinama individualiai

Internetu

Teisinis pagrindimas:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 2 punktu, LR Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 patvirtinto Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo 20 punktu, darbuotojų civilinės saugos mokymai (pagal patvirtintas temas) organizuojami vieną kartą per metus.
Nuotolinis darbuotojų civilinės saugos mokymas organizuojamas remiantis „Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų tipine civilinės saugos mokymo programa“, kiekvienais metais atnaujinant temas pagal galiojančias aktualijas.

Nuotolinių mokymų aplinkos išaiškinimas:
Kadangi dažnai pasitaikantis atvejis, kada surinkti darbuotojus vienu metu, vienoje vietoje yra sudėtinga, todėl sukūrėme nuotolinio mokymo platformą, kuri leidžia darbuotojų mokymą atlikti jiems patogiu būdu.
- Nuotoliniai mokymai organizuojami per mokymų platformą (darbuotojams parengiamos mokymų atlikimo instrukcijos).
- Mokymų data ir laikas nustatomas pagal išankstinį susitarimą.
- Nėra ribojamas darbuotojų prisijungimų skaičius, laikas, IP adresas, ar panašūs rodikliai. (darbuotojai prie mokymų sistemos gali jungtis 24 h. per parą, neatitraukiant jų nuo tiesioginio darbo).
- Dėl protokolavimo mokymų aplinka darbovietei atidaroma nuo 2 iki 3 dienų.
- Po mokymų pateikiami sekantys dokumentai: darbovietės įsakymas dėl mokymų organizavimo, mokymų organizatoriaus įsakymas dėl temų ir įstatyminio pagrindo patvirtinimo, mokymų įvykdymo protokolas.

Mokymų programa:

Mokymų turinys yra parengtas vadovaujantis patvirtintomis temomis, tačiau didžiausias dėmesys yra skiriamas asmens pasirengimui. Dėl šios priežasties mokymų turinyje rasite daug patarimų, kurie apima galimus pavojus ir veiksmus jų metu. Pavyzdžiui: visuomenės informavimo apimtyje turime daug komunikacijos netikslumų, kurie apima patalpų parengimą galimam karo pavojui (bombardavimui). Tam tikslui esame parengę detalias rekomendacijas su vizualizacijomis. Didelė dedamoji bet kokio pavojaus metu yra žmogaus psichologija, nes nuo to priklauso priimamų sprendimų logiškumas. Mokymų temose analizuojame savikontrolės principus. Terorizmo grėsmė - kaip reaguoti gavus pranešimą, kokie turi būti atliekami veiksmai ir t.t.
Vadovaujantis įstatymine baze mokymai turi užtrukti 2 valandas (tokio laiko pakanka, kad žmogus gautų reikiamas žinias), tačiau asmenims kurie tikrai nori pasirengti negandoms, esame parengę kursą, kurio trukmė ~ 4 valandos.

Mokymų metu nagrinėjamos temos:
1. Civilinės saugos sąvoka. Teisės aktai, reglamentuojantys civilinės saugos organizavimą.
2. Ekstremaliosios situacijos, ekstremalieji įvykiai Lietuvoje. Grėsmės, tikimybės. Gamtiniai, techniniai, ekologiniai ir socialiniai pavojai.
3. Saugus elgesys ir veiksmai, įvykus ekstremaliajam įvykiui, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai.
4. Civilinės saugos mokymas. Kategorijos, periodiškumas ir mokymų paskirtis.
5. Vadovo ir/ arba atsakingo asmens veiksmai civilinės saugos srityje.
6. Įstaigai gresiančių ekstremaliųjų situacijų nustatymas.
7. Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas.
8. Gyventojų informavimas pasitelkiant mobiliuosius telefonus. Nustatymai, pranešimai, galimybės.
9. Pavojingi objektai galintys sukelti ekstremaliąsias situacijas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
10. Radiacinė tarša dėl Astravo atominės elektrinės. Įvykio tikimybės vertinimas, galimi padariniai, avarijos simuliacija, gyventojų veiksmai incidento metu.

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos