fbpx

LST EN ISO/IEC 17020:2012 “Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020:2012)” reikalavimų samprata ir taikymas

Pradžia » Kursai » Pramonė ir gamyba » Logistikos kursai » LST EN ISO/IEC 17020:2012 “Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020:2012)” reikalavimų samprata ir taikymas

Trumpas programos aprašymas

Mokymo dalyviai supažindinami su tarptautinio standarto taikymo principais. Išsamiai paaiškinami bendrieji reikalavimai, apimantys nešališkumą, nepriklausomumą ir konfidencialumą. Aptariami struktūriniai reikalavimai apimantys administracinius reikalavimus, organizacinę struktūrą ir valdymą. Analizuojami reikalavimai išteklių procesui, apimančiam reikalavimus personalui, įrenginiams ir įrangai, subrangai. Išsamiai analizuojami procesai apimantys kontrolės metodus ir procedūras, kontrolinių objektų ir pavyzdžių tvarkymą, kontrolės įrašus, kontrolės ataskaitas ir kontrolės sertifikatus, skundus ir apeliacijas ir vadybos sistemos reikalavimus apimančius vadybos sistemos dokumentų ir įrašų valdymą, vadovybės vertinamąją analizę, vidinius auditus, korekcinius ir prevencinius veiksmus.

Visa informacija - https://www.avgo.lt/lst-en-iso-iec-170202012-atitikties-ivertinimas-reikalavimai-keliami-ivairiu-tipu-kontroles-istaigu-veiklai-iso-iec-170202012-reikalavimu-samprata-ir-taikymas/


Mokymų programa:

08:30 - 09:00
Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 - 11:00
Standarto taikymo apžvalga. Bendrieji reikalavimai. Nešališkumas ir nepriklausomumas. Konfidencialumas. Struktūriniai reikalavimai. Administraciniai reikalavimai. Organizacinė struktūra ir valdymas.

11:00 - 11:15
Kavos pertraukėlė.

11:15 - 13:00
Reikalavimai ištekliams. Personalas. Įrenginiai ir įranga. Subranga. Proceso reikalavimai. Kontrolės metodai ir procedūros. Kontroliuojamų objektų ir pavyzdžių tvarkymas.

13:00 - 14:00
Pietų pertrauka.

14:00 - 15:45
Kontrolės įrašai. Kontrolės ataskaitos ir kontrolės sertifikatai. Skundai ir apeliacijos. Skundų ir apeliacijų procesas. Vadybos sistemos reikalavimai. Pasirinktys ir bendrosios nuostatos.

15:45 - 16:00
Kavos pretraukėlė.

16:00 - 17:00
Vadybos sistemos dokumentai. Dokumentų valdymas. Įrašų valdymas. Vadovybės vertinamoji analizė. Vidaus auditai. Korekciniai ir prevenciniai veiksmai.

17:00 - 17:30
Diskusijos. Pažymėjimų teikimas.

Kaina: 179€

Tipas: Kursai
Lygis:
Išduodamas mokymų baigimo pažymėjimas:
Finansuojami Užimtumo tarnybos:
Organizuojama kalbomis:
Trukmė: 10 ak. val.
Organizatorius: AVGO Group, UAB

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

2023-11-09

Vilniuje
Mokymų ir kursų temos


Kaina: 179€