Kursai L5 „TFAS profesionalams“ (IFA) UK

Pradžia » Kursai » Apskaita ir finansai » Buhalterio kursai » Kursai L5 „TFAS profesionalams“ (IFA) UK

Tipas: Kursai
Lygis: Pažengusiems
Baigimo pažymėjimas: Išduodamas
Užimtumo tarnyba: Nefinansuoja
Kalba: Lietuvių
Trukmė: 4 mėn. (180 ak. val.)
Organizatorius: Tarptautinis menedžmento institutas, VšĮ

Kaina: 2050€

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

2024-10-26

Internetu

Zoom platforma, nuo 10 iki 14 val.

Lektoriai

Kursų dėstytoja (Tutor) , VGTU magistras, Open UK diplomas.

VU magistrė, diplomai IFA, IFRS for Professionals, IAB. Virš 25 metų praktikuojanti finansininkė. Atestuota vidaus auditorė. Išsilavinimai ekonomikos krypties ir verslo ir vadybos krypties. Konsultavimas finansų apskaitos srityje.


Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų specialistas
BUHALTERIS METODININKAS
Diploma in International Financial Reporting Standards for Professional

Kursas pateikia specialistams efektyvų būdą įsisavinti sistemines žinias apie TFAS reikalavimus ir įgyti jų praktinio taikymo įgūdžių, valdant finansus organizacijų veikloje, bei gauti tarptautiniu mastu pripažįstamą diplomą, kotiruojamą daugiau nei 90 pasaulio šalių.

MOKYMŲ METU IŠMOKSITE:
• Organizuoti ir tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal tarptautinius standartus.
• Tvarkyti aukšto sudėtingumo TFAS atskaitomybę.
• Transformuoti esamą atskaitomybę į TFAS atskaitomybę.
• Suprasti ir prognozuoti buhalterinės apskaitos kitimo tendencijas, remiantis tarptautiniais standartais.
• Susisteminti finansinių ataskaitų rengimo reikalavimus, principus, taisykles ir procedūras.

MOKYMŲ PROCESAS:
• Įvadinis seminaras
Klausytojai susipažįsta su dėstytoju konsultantu, studijų grupe, gauna mokomosios medžiagos komplektą, užsiėmimų planą-grafiką ir t. t.

• Mokomoji medžiaga
Programų pagrindą sudaro specialiai parengti vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, pratybų sąsiuvinių užduočių atsakymai. Mokomoji medžiaga perduodama naudotis nuolat.

• Praktiniai seminarai
Vyksta vieną–du kartus per mėnesį per „Zoom“ platformą, šeštadienį, ir trunka penkias valandas. Seminaras – tai bendravimas pogrupiuose, bendras praktinių užduočių sprendimas, keitimasis patirtimi.

• Rašomųjų darbų užduotys
Studijų metu studentai atlieka: rašomuosius darbus. Visi darbai patikrinami ir grąžinami studentams su dėstytojų pastabomis ir komentarais.

• Dėstytojai konsultantai
Tai buhalteriai profesionalai, turintys aukštąjį išsilavinimą, kurių žinias ir patirtį patvirtina IAAP
 kvalifikacija. Jie yra jūsų pagrindiniai pagalbininkai per visą studijų laiką. Dėstytojai ves seminarus, atsakys į jūsų klausimus per interneto konferencijas, vertins ir komentuos rašomuosius darbus, konsultuos.

• Konsultacijos
Studentas gali bet kuriuo metu konsultuotis su dėstytoju telefonu ar elektroniniu paštu.

• Baigiamasis egzaminas
Baigiamasis egzaminas laikomas raštu.

Baigimo dokumentas - IFA Diploma in International Financial Reporting Standards for Professional. (UK)

Mokymų programa:

1-asis TFAS Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą
2-asis TFAS Mokėjimas akcijomis
5-asis TFAS Ilgalaikis turtas skirtas parduoti ir nutrauktoji veikla
7-asis TFAS Informacijos atskleidimas
9-asis TFAS Finansinės priemonės
11-asis TFAS Jungtinė veikla
13-asis TFAS Tikrosios vertės nustatymas
15-asis TFAS Pajamas pagal sutartis su klientais
16-asis TFAS Nuoma
2-asis TAS Atsargos
12-asis TAS Pelno mokesčiai
16-asis TAS Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai
19-asis TAS Išmokos darbuotojams
20-asis TAS Valstybės dotacijų apskaita ir Valstybės paramos atskleidimas
21-asis TAS Valiutos kurso pasikeitimo įtaka
23-asis TAS Skolinimosi išlaidos
26-asis TAS Pensinio aprūpinimo planų apskaita ir atskaitomybė
28-asis TAS Investicijos į asocijuotas įmones
32-asis TAS Finansinės priemonės: pateikimas
33-asis TAS Vienos akcijos pelnas
36-asis TAS Turto vertės sumažėjimas
37-asis TAS Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtas turtas
38-asis TAS Nematerialus turtas
40-asis TAS Investicinis turtas
41-asis TAS Žemės ūkis
3-asis TFAS Verslo jungimai
8-asis TFAS Veiklos segmentai
10-asis TFAS Konsoliduotosios finansinės ataskaitos
12-asis TFAS Informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas
1-asis TAS Finansinių ataskaitų pateikimas
7-asis TAS Pinigų srautų ataskaita
8-asis TAS Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos
10-asis TAS Įvykiai po balanso datos
27-asis TAS Atskiros finansinės ataskaitos
29-asis TAS Finansinė atskaitomybė hiperinfliacijos sąlygomis
34-asis TAS Tarpinė finansinė atskaitomybė

Iki 2024 m. rugpjūčio 15 d. taikoma iki 15 % nuolaida.

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos