fbpx

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto

Pradžia » Kursai » Profesiniai kursai » Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto

Tipas: Kursai
Lygis: visiems
Trukmė: 40 - 44 val.
Organizatorius: Adpilis, UAB

Kaina:

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto Informacija apie programą 

Valst. Kodas 560086211
Minimalus išsilavinimas -  Aukštesnysis
Amžiaus reikalavimai norintiesiems mokytis (studijuoti) pagal atitinkamą programą (jeigu ribojama) - 18 m.  

   Būsimieji įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistai teoriniuose užsiėmimuose mokomi darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų įdegimo organizavimo Lietuvos Respublikoje ir konkrečioje įmonėje, darbdavio ir darbuotojų pareigų ir teisių, kaip organizuoti socialinį dialogą įmonėje, kokie gali būti nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos darbe, kaip įrengti ir prižiūrėti darbo vietas, kaip įvertinti riziką, pagal atskiras ekonominės veiklos rūšis ir kt.
    Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – mokymo įstaigoje, antrasis etapas – įmonėje. Praktinio mokymo trukmė – 20 valandų. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų mokymo programos trukmė keičiasi priklausomai nuo ekonominės veiklos rūšies. Negamybinės veiklos specialistams mokymo programos trukmė yra 27 valandos, transporto specialistams – 31 valanda, žemės ūkio specialistams – 33 valandos, pramonės ir statybos specialistams – 35 valandos teorinio mokymo. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių įmonėje organizavimo ir kt. gebėjimai. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų ir turintiems profesinę kvalifikaciją. Kvalifikacijos aprašas Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistai užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą įvairiose įmonėse, darbų saugos ir sveikatos vadybos sistemų įdegimą. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistas turi gebėti laikytis teisės aktų reikalavimų, prižiūrėti, kaip laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, organizuoti rizikos įvertinimą darbe, profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų tyrimą, pildyti darbo dokumentus, organizuoti darbuotojų sveikatos tikrinimus. Baigus įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto programą, kvalifikacija nesuteikiama, tačiau įgyjama teisė dirbti atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu. Asmuo įgijęs, kompetenciją dirbti atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu, turi:  gebėti organizuoti ir koordinuoti profesinės rizikos vertinimą įmonėje, organizuoti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų rengimą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių rengimą, prižiūrėti ir kontroliuoti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi įmonėje, registruoti įmonėje nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus, pildyti įmonės dokumentus susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata, analizuoti nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių susirgimų aplinkybes bei priežastis ir numatyti prevencines priemones jiems išvengti, organizuoti privalomus sveikatos tikrinimus ir analizuoti privalomų sveikatos tikrinimų rezultatus, paruošti darbų saugos ir sveikatos vadybos sistemą ir ją integruoti į bendrą įmonės vadybos koncepciją; žinoti teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, reikalavimus, atitinkamos ekonominės veiklos rūšies darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus, nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų bei incidentų priežastis atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonėse mokėti atsakingai, dėmesingai dirbti ir reikliai dirbti

Mokymų programa:
Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos