fbpx

Darbo užmokesčio aktualijos ir atlygio politikos gairės viešajame sektoriuje nuo 2024 m.

Pradžia » Kursai » Buhalterio kursai » Darbo užmokesčio aktualijos ir atlygio politikos gairės viešajame sektoriuje nuo 2024 m.

Tipas: Kursai
Lygis: visiems
Baigimo pažymėjimas: Nėra
Užimtumo tarnyba: Nefinansuoja
Trukmė: 1 d. (4 ak. val.)
Organizatorius: Buhalterių mokymai, MB

Kaina: 110€

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

2023-12-15

Nuotoliniai

Dalyvio namuose arba darbo vietoje

2023-12-15

Vilniuje

Countline mokymų klasė

2024-01-24

Nuotoliniai

Dalyvio namuose arba darbo vietoje

2024-01-24

Vilniuje

Countline mokymų klasė

Nuo 2024-01-01 kiekviena įstaiga privalės pasirengti darbo apmokėjimo sistemas vadovaudamasi nutarimu Dėl darbo apmokėjimo sistemos rekomendacijų. STRATA yra parengusi Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos kūrimo gaires.

2024-01-01 turėtų įsigalioti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma:

didinti pareiginės algos koeficientus;
nuo 2024-01-01 įsigaliojus LR pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymui, keisti pareiginės algos koeficientų ribas, siekiant, kad nustatytas darbo užmokestis nebūtų mažesnis už galiojantį MMA;
perskaičiuoti pareiginės algos koeficientus atsižvelgiant į naujai nustatytą pareiginės algos bazinį dydį – 1785,4 Eur, dabartinio bazinio dydžio nebeliktų;
atsisakyti pareiginės algos koeficientų diferencijavimo;
palikti darbuotojams tik minimalias koeficientų ribas pagal pareigybių grupes, o konkrečius koeficientų intervalus diferencijuoti pagal kriterijus, kurie bus numatyti darbo apmokėjimo sistemoje;
galimybė skatinti darbuotojus įvairiais kitais būdais, tokiais kaip piniginė išmoka, pareiginės algos koeficiento padidinimas, papildomos apmokamos poilsio dienos, kvalifikacijos kėlimo finansavimas ar kt. numatant kintamąją dalį darbo apmokėjimo sistemoje arba kolektyvinėje sutartyje.
Siekiant įgyvendinti Valstybės tarnybos reformos pakeitimus nuo 2024-01-01 turėtų įsigalioti ir poįstatyminiai teisės aktai, tokie kaip:

Nutarimas Dėl darbo apmokėjimo sistemos rekomendacijų, kuriuo vadovaujantis kiekviena įstaiga privalės parengti atlygio sistemas. Taip pat STRATA parengė Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos kūrimo gaires.
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčių tvarka, įtvirtinanti įstaigų vadovų pareiginės algos nustatymą pagal koeficientą arba koeficientų intervalą, atsižvelgiant į valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos veiklos pobūdį, jos dydį, santykį su pavaldžiais ir nepavaldžiais subjektais.

Nuo 2024-01-01 didėja MMA ir MVA, kurie turės įtakos nekvalifikuotų darbuotojų atlyginimams, taip pat pagal GPMĮ projektą keisis metinės ir mėnesinės NPD formulės.

Mokymų programa:

Darbo užmokesčio fondo formavimas, darbo užmokesčio fondo panaudojimo analizė;
Pareigybių skaičiaus ir pareigybių sąrašų nustatymas;
Darbo apmokėjimo sistemos keitimas, atlygio politikos gairės;
Pareigybių palyginimas ir grupavimas į pareigybių lygius;
Pareigybių priskyrimo lygiams kriterijų parinkimas;
Darbo užmokesčio rėžių/intervalų nustatymas ir priskyrimas pareigybių lygiams;
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos koeficientų nustatymas ir perskaičiavimas;
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio apskaičiavimas (darbo užmokesčio sudedamosios dalys);
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atleidimas.

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna mokymų medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.

Mokymų trukmė: 9.00–12.15 val. Registracija 8.30–9.00 val. Pertraukos: 10:30-10:45 (pertrauka);

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos