fbpx

Darbdavio, jam atstovaujančio asmens

Pradžia » Kursai » Profesiniai kursai » Darbdavio, jam atstovaujančio asmens

Tipas: Kursai
Lygis: visiems
Trukmė: 16 val.
Organizatorius: Adpilis, UAB

Kaina:

Informacija apie programą 

Valst. Kodas - 260086210
Minimalus išsilavinimas - Pagrindinis
Amžiaus reikalavimai norintiesiems mokytis (studijuoti) pagal atitinkamą programą (jeigu ribojama) -  18 m.  

    Būsimieji darbdavį atstovaujantys asmenys mokomi darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimo Lietuvos Respublikoje ir konkrečioje įmonėje, darbdavio ir darbuotojų pareigų, darbo komandoje, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, darbo teisės klausimų ir kt. Iš viso mokoma 8 dalykų.
Darbdavio, jam atstovaujančio asmens mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų. Mokymo programa skirta rengti darbdavį atstovaujantį asmenius, gebančius įmonėje užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais.
    Siekiant šių tikslų būsimieji darbdavį atstovaujantys asmenys teoriniuose užsiėmimuose mokomi darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimo Lietuvos Respublikoje ir konkrečioje įmonėje, darbdavio ir darbuotojų pareigų darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimo įmonėje, darbo komandoje, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų bei jų prevencijos, darbo teisės, ergonomikos, socialinio dialogo vystymo darbo sentikiuose užtikrinant įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veiklai ir kt.
    Programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusysis įmonėse gali užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais. Būsimieji darbdavį atstovaujantys asmenys teoriniuose užsiėmimuose mokomi darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimo Lietuvos Respublikoje ir konkrečioje įmonėje, darbdavio ir darbuotojų pareigų darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimo įmonėje, darbo komandoje, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų bei jų prevencijos, darbo teisės, ergonomikos ir kt. Kvalifikacijos aprašas Darbdavys, jam atstovaujantys asmenys dirba įmonėje ir užtikrina jos darbuotojų saugą ir sveikatą, tvirtina darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, pareigybių aprašymus ir kt. . Darbdavys, jam atstovaujantis asmuo turi gebėti atlikti darbdaviui skirtas pareigas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, užtikrinti saugų darbuotojų darbą įmonėje, aprūpinti darbuotojus asmeninėmis ir bendro naudojimo apsaugos priemonėmis, organizuoti darbuotojų instruktavimą, mokymą ir atestavimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, siekti aukštos darbo kultūros, vadovautis kolektyviniais susitarimais.
    Darbdavio, jam atstovaujančio asmens mokymus organizuoja darbo rinkos profesinio mokymo įstaigos ir kolegijos.
    Baigus darbdavio, jam atstovaujančio asmens programą, kvalifikacija nesuteikiama, tačiau įgyjama teisė užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais. Asmuo įgijęs, kompetenciją užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais, turi: gebėti atlikti darbdavio pareigas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, užtikrinti saugų darbuotojų darbą įmonėje, įgyvendinti socialinį dialogą įmonėje, nustatyti profesinės rizikos darbuotojų mokymo žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities vertinimo tvarką, prevenciją, profesinės rizikos mažinimo principus ir gebėti jais vadovautis, būti principingu, demokratišku, atviru kitai nuomonei žinoti darbdavio pareigas, teises ir atsakomybę darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, pagrindinius teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, reikalavimus, bendruosius nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimo ir prevencijos principus, ergonomikos reikšmę darbuotojų saugai ir sveikatai mokėti atsakingai, dėmesingai dirbti, organizuoti bei vadovauti darbų saugos tarnybai. Norintiems užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais reikia turėti pagrindinį  išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais pripažįstami kaip darbdavio, jam atstovaujančio asmens kompetencija, išlaikius atitinkamą egzaminą. Egzaminas laikomas darbdavio, jam atstovaujančio asmens programą vykdančioje mokymo įstaigoje. Baigę darbdavio, jam atstovaujančio asmens mokymo programą, asmenys gali dirbti įmonėje bei užtikrinti jos darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais.

Mokymų programa:
Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos