fbpx

Autokrautuvo vairuotojo


Tipas: Kursai
Lygis: visiems
Trukmė: 156 val.
Organizatorius: Adpilis, UAB

Kaina:

Informacija apie programą

Valst. Kodas - 26108401
Minimalus išsilavinimas - Pagrindinis + vairuotojo „B" kategorija arba  traktorininko kvalifikacija
Amžiaus reikalavimai norintiesiems mokytis (studijuoti) pagal atitinkamą programą (jeigu ribojama) - 18 m.  

   Būsimieji automobilinių krautuvų vairuotojai teorinių užsiėmimų metu mokomi valdyti automobilinius krautuvus, atliekant pervežimo, perkrovimo jais darbus sandėliuose, pervežant, perkraunant krovinius iš vienos vietos į kitą, iškraunant iš laivo triumų, automašinų, įsisavinto krovinių paėmimo ir iškrovimo būdus, krovinių pakėlimo, vežimo, sandėliavimo taisykles, darbų saugos reikalavimus.. Iš viso mokoma 7 dalykų. Praktinis mokymas vyksta įmonėse, dirbant su automobiliniais krautuvais. Praktinio mokymo trukmė – 2,4 savaitės. Baigus automobilinių krautuvo vairuotojo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo transporto paslaugų srities ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo transporto paslaugų studijų krypties programas. Automobilinių krautuvų vairuotojo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų. Automobilinių krautuvų vairuotojo mokymo programa skirta rengti automobilinių krautuvų vairuotojus, gebančius valdyti automobilinius krautuvus, atliekant pervežimo, perkrovimo jais darbus sandėliuose, pervežant, perkraunant krovinius iš vienos vietos į kitą, iškraunant iš laivo triumų, automašinų ir pan. Siekiant šių tikslų būsimieji automobilinių krautuvų vairuotojai teorinių užsiėmimų metu mokomi specialiosios technologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos žinių pagrindų, aplinkosaugos, medžiagų pažinimo, techninės mechanikos, elektrotechnikos, ekonominių ir darbo teisės žinių. Praktinis mokymas vyksta įmonėje, dirbant su automobiliniais krautuvais. Praktinio mokymo trukmė – 2,4 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami automobilinių krautuvo valdymo, krovinių pervežimo gebėjimai. Mokymas baigiamas kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama automobilinių krautuvų vairuotojo kvalifikacija. Būsimieji automobilinių krautuvų vairuotojai teorinių užsiėmimų metu mokomi specialiosios technologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos žinių pagrindų, aplinkosaugos, medžiagų pažinimo, techninės mechanikos ir kitų dalykų. Kvalifikacijos aprašas Automobilinių krautuvų vairuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti autokrautuvų vairuotoju įvairiose įmonėse, eksploatuojančiose automobilinius krautuvus. Automobilinių krautuvų vairuotojas turi gebėti valdyti automobilinius krautuvus, atliekant pervežimo, perkrovimo darbus sandėliuose, pervežant, perkraunant krovinius iš vienos vietos į kitą, iškraunant iš laivo triumų, automašinų ir pan., pažinti automobilinio krautuvo konstrukciją, taikyti krovinių paėmimo ir iškrovimo būdus, laikytis krovinių pakėlimo, vežimo, sandėliavimo taisyklių. Automobilinių krautuvų vairuotojo kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose. Asmuo, įgijęs automobilinių krautuvų vairuotojo kvalifikaciją, turi: gebėti valdyti krautuvą su specialiais krovinių paėmimo ir krovimo įtaisais, saugiai dirbti su automobiliniais krautuvais keliant, vežant ir kraunant krovinius, pervežti automobiliniais krautuvais pavojingus krovinius, atlikti automobilinio krautuvo krovimo įtaisų pamaininę apžiūrą, nustatyti automobilinio krautuvo krovimo įtaisų nesudėtingus gedimus, pakeisti krovinių paėmimo ir krovimo įtaisus; žinoti automobilinio krautuvo veikimą, konstrukciją ir įrangą, krovinių pakrovimo ir iškrovimo būdus, krovinių pakėlimo, vežimo ir sandėliavimo taisykles, kelių eismo, važiavimo įmonės teritorijoje taisykles, pavojingų krovinių pagrindines savybes, jų sandėliavimo ypatumus, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, darbo higienos taisykles, automobilinio krautuvo vairuotojo saugaus darbo instrukciją; mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, turėti gerą regėjimą ir greitą reakciją, būti pastabiu, tvarkingu ir sąžiningu. Norintiems siekti automobilinių krautuvų vairuotojo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti automobilinių krautuvų vairuotoju pripažįstami kaip automobilinių krautuvų vairuotojo kvalifikacija išlaikius kvalifikacijos egzaminą. Egzaminas laikomas darbo rinkos profesinio mokymo centruose. Įgiję automobilinių krautuvų vairuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose įmonėse automobilinių krautuvų vairuotojais.

Mokymų programa:
Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos