Archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita 2024 m.

Pradžia » Kursai » Apskaita ir finansai » Buhalterio kursai » Archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita 2024 m.

Tipas: Kursai
Lygis: visiems
Baigimo pažymėjimas: Išduodamas
Užimtumo tarnyba: Nefinansuoja
Kalba: Lietuvių
Trukmė: 1 d. (6 ak. val.)
Organizatorius: Žinių centras, UAB

Kaina: 85€

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

2024-06-19

Vilniuje

Zoom platforma

Dėmesio! Teisės aktai (Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašas) teikia naujas įvairių formų dokumentų (popierinių, elektroninių, vaizdo ir garso įrašus) tvarkymo ir apskaitos galimybes. Kaip šias galimybes pritaikyti praktikoje, neprarandant svarbios informacijos, išsaugant ją nustatytą laiką, o tuo pačiu sumažinat laiko ir finansines sąnaudas?. Kaip racionaliai sutvarkyti dokumentus už praėjusį laikotarpį ir atlikti jų apskaitą 2024 metais? Į ką būtina atsižvelgti priimant sprendimą dėl dokumentų saugojimo terminų pratęsimo arba dokumentų sunaikinimo? Kokį apyrašų skaičių sudaryti ir kodėl? Ar visas ilgo saugojimo bylas būtina įrašyti į apyrašus? ir kt.

Atsakymus į visus klausimus, susijusius su užbaigtų bylų tvarkymu ir apskaita sužinoti galite seminaro metu.

Mokymų programa:

1. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos aktualių reikalavimų apžvalga;

2. Įstaigos/įmonės vadovo atsakomybė už dokumentų sutvarkymą ir jų išsaugojimą nustatytą terminą: teisinis reglamentavimas;

3 Užbaigtų bylų tvarkymas ir apskaita:

3.1. užbaigtų bylų tvarkymas pasibaigus kalendoriniams metams;

3.2. Dokumentų vertės ekspertizė. Dokumentų atrinkimas saugojimui ir naikinimui. Atrinktų ir sudarytų naujų bylų, kurių pasibaigęs saugojimo terminas, termino pratęsiamas, šių bylų apskaita;

3.3. dokumentų, kurių saugojimo terminai pasibaigė, naikinimo procedūra;

3.4. trumpai ir ilgai saugomų dokumentų bylų turinio tvarkymas, bylų įforminimas;

3.5. nuolat saugomų dokumentų bylų tvarkymas, bylų įforminimas;

3.6. ilgo ir nuolatinio saugojimo užbaigtų bylų apskaita. Galimybės ilgo saugojimo bylą (-as) į apyrašus neįrašyti;

3.7. apyrašų sudarymo ypatumai, kai į juos įrašomos: vaizdo ir garso dokumentų bylos, elektroninių dokumentų ar foto dokumentų bylos, bylos, prie kurių priėjimą riboja įstatymai, bylos, kurios buvo tęsiamos. Apyrašų turinio pakeitimų galimybės ir pakeitimų įforminimo;

3.8. Pažymos apie įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą: turinio ir įforminimo reikalavimai;

4. Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarka:

4.1 dokumentų skaitmeninimo galimybės; elektroninės formos dokumentų apskaitos ir išsaugojimo
reikalavimai.

Atsakymai į klausimus.

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos