fbpx

Logistas


Programa skirta logistikos verslo specialisto - logisto - kvalifikacijai įgyti. Mokymo programa yra taikomojo pobūdžio: numatytas teorinių žinių ir praktinių įgūdžių derinimas mokymo įstaigoje ir su veikla susijusioje įmonėje.  Jūs turėtumėte rinktis logisto programą jeigu siekiate:

  • organizuoti logisto darbą firmoje, teisingai pasirinkti veiklos kryptis; 
  • vykdyti materialinių vertybių judėjimo apskaitą: užsakyti prekes, išsiaiškinti  transporto poreikį, numatyti prekių atvežimo maršrutus bei grafikus, užtikrinti materialinių vertybių apsaugą ;
  • kontroliuoti realizuojamų prekių kokybę, prekių realizavimo terminus;
  • gebėti įforminti prekių kiekinį ir kokybinį priėmimą ir užpildyti materialinių vertybių apskaitos dokumentus; sertifikuoti ir standartizuoti prekes; 
  • vertinti verslo įmonės ūkinę – prekybinę veiklą; 
  • organizuoti bei tirti rinkos konjunktūrą, pasiūlą bei paklausą;  
  • žinoti rinkos ekonominius dėsnius, tarptautinės prekybos ypatumus.


Suteikiamas kvalifikacinis pažymėjimas. 

Daugiau informacijos: http://www.avm.lt/testines-studijos-2/


Mokymų programa:

Turinys. Logistikos vieta verslo sistemoje; logistikos veiklų įtaka įmonės veiklos rezultatams; krovinių tarptautinių vežimų organizavimo principai; prekių mokslo pagrindai; žaliavos ir medžiagos; verslo ekonomikos pagrindai.

Kaina: 1621,87

Tipas: Kursai
Lygis: visiems
Išduodamas mokymų baigimo pažymėjimas:
Finansuojami Užimtumo tarnybos:
Organizuojama kalbomis:
Trukmė: 14 savaičių
Organizatorius: V.A.Graičiūno Aukštoji vadybos mokykla. VšĮ
Mokymų ir kursų temos


Kaina: 1621,87